YO-koe

Kaikki YO-tutkinnon kokeet ovat digitaalisia. Siksi opiskelija harjoittelee kokeiden tekemistä tietokoneella heti ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen. Kokeita tehdään lautakunnan Abitti-kokeina, mutta myös muissa sähköisissä koeympäristöissä.

Lukio-opintojaan varten opiskelijan kannattaa hankkia kunnollinen kannettava tietokone. Konetta hankittaessa pitää varmistaa, että se voidaan käynnistää USB-tikulta, ja opiskelijan tulee osata tehdä tämä. Opintojen aikana lukiolaiset perehtyvät tietokoneen käyttöön opiskelussaan ja oma kone tulee tutuksi.

Lautakunnan ohje kokeessa käytettävästä tietokoneesta

YO-kokeessa kokelas käyttää omaa opiskelun kannettavaansa tutkintosaliin rakennetussa langallisessa lähiverkossa. Sähkön saanti varmistetaan työmaakeskuksiin kytketyillä jatkojohdoilla. Koejärjestelmä tallentaa kokelaan vastauksia palvelimelle koko ajan, ja palvelin kopioi itsensä varapalvelimelle. Myös sähkökatkoksiin on varauduttu.

Osallistumisoikeus

Opiskelijalla on oikeus osallistua YO-tutkinnon kokeeseen, kun hän on ennen kirjallista koetta opiskellut vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit.

Opiskelijalla on oikeus osallistua YO-tutkinnon vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia kyseistä kieltä.

Tarkempia tietoja YO-tutkinnon suorittamisesta annetaan erillisissä infotilaisuuksissa jokaisen lukiovuoden aikana.