Maksut

Ilmoittautuessasi ylioppilastutkintoon olet velvollinen maksamaan siihen liittyvät maksut, jotka koostuvat perusmaksusta ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta.

Perusmaksu on 14 € ja koekohtainen maksu on 28 €.

Koekohtaisen maksun palauttaminen
Jos ennen kokeiden alkamista on todettu, että tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytäkään osallistumiselle asetettuja vaatimuksia, tai jos ilmoittautuminen tutkintoon tai sen kokeeseen on hakemuksen perusteella mitätöity, koekohtaiset tutkintomaksut palautetaan pyynnöstä kokelaalle. Perusmaksu on tällöinkin maksettava.

Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä Ylioppilastutkintolautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Koekohtaisen maksun palauttamisen mallikirje.

Osoite:
Ylioppilastutkintolautakunta
PL 50
00581 HELSINKI

Tarkempia tietoja voi kysyä Ylioppilastutkintolautakunnasta: puh. 0295 338200,
sähköpostiosoite: lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi