Ylioppilastutkinto

Lukio-opinnot antavat laajan yleissivistävän tietopohjan, valmentavat tuleviin ylioppilaskirjoituksiin ja auttavat opiskelijaa suuntautumaan haluamalleen alalle. Opiskelijat painottavat opintojaan valitsemalla oppiaineiden syventäviä kursseja sekä kertauskursseja kiinnostuksensa ja YO-tutkintoon valitsemiensa kokeiden perusteella.

Kolmantena lukiovuotena keskitytään YO-kirjoituksiin. Jos opiskelijan opintokertymä on kahden ensimmäisen lukiovuoden ajalta yhteensä noin 60 kurssia, hän voi abivuoden aikana keskittyä opiskelemaan YO-tutkinnossa kirjoittamiensa aineiden kursseja.

Suunnittele opintojen kokonaisuus ja tutkinnon hajauttaminen

Ilmoittaudu YO-tutkinnon kokeisiin vasta sitten, kun olet varma, että saat osallistumisoikeuden ajallaan kaikkiin tutkinnon kokeisiin. Jos jossain kirjoitettavassa aineessa opintosi eivät ole edenneet normaalilla tavalla, älä aloita tutkintoa ennen kuin osallistumisoikeuden saaminen on varmistunut.

Pakollisiin YO-tutkinnon kokeisiin pitää osallistua kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Jos et voi osallistua pakollisiin kokeisiin kolmen tutkintokerran aikana, tutkinnon suoritetut kokeet hylätään ja tutkinto on aloitettava alusta.

Tutkintoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon reaaliaineiden kokeiden jakautuminen eri koepäiville. Koepäivien järjestys voi vaihdella.

Neljä vai viisi pakollista koetta

Ylioppilastutkinnon rakenne muuttuu keväästä 2022 alkaen. Lukuvuonna 2021-2022 opiskelevat abiturientit voivat halutessaan valita vanhamuotoisen tutkinnon, jossa on vain neljä pakollista koetta. Tällöin tutkinto tulee aloittaa syksyllä 2021. Keväällä 2022 tutkintonsa aloittavien tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta. Tässä tutkintouudistuksessa luovutaan kokeiden jaosta pakollisiin ja ylimääräisiin kokeisiin.

Uusi tutkintorakenne avaa uusia mahdollisuuksia (YTL), artikkeli uudesta tutkintorakenteesta.

YO-koe

Tutustu digitaaliseen YO-kokeeseen ja osallistumisoikeuteen ja huomioi koepäivät.

Lue lisää

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu YO-kokeisiin ajoissa! Kaikki tarvittava tieto ilmoittautumiseen löytyy täältä.

Lue lisää

Ylioppilastutkinnon rakenne

Neljä pakollista koetta syksyllä 2021 aloittaville

Tutkinnossa kaikille kokelaille ainoa pakollinen koe on äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Kolme muuta pakollista koetta kokelas voi valita ryhmästä

 • toisen kotimaisen kielen koe
 • vieraan kielen koe
 • matematiikan koe
 • reaaliaineen koe.

Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi pakollinen A-tason koe.

Ylioppilastutkinto valmistuu vasta sitten, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän.

Ylioppilastutkinnon rakenne kevääseen 2022 asti.

 

Tutkinnon voi suorittaa kolmena perättäisenä kirjoituskertana. Suorituskerraksi lasketaan ilmoittautuminen kokeeseen. Yhden tai kaksi tutkintokertaa käyttänyt kokelas, joka on osallistunut neljään pakolliseen kokeeseen ja saanut yhden hylätyn niistä, voi siis halutessaan lisätä tutkintoonsa uusia aineita. Vastaavasti myös kokelas, joka on suorittanut neljä pakollista koetta hyväksytysti, mutta jolla on opinnot kesken, voi lisätä tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja jäljellä.

Viisi koetta 2022 keväästä alkaen

Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa aloittavat kirjoittavat viisi koetta, joihin sisältyy

 • äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe,
 • vähintään kolme eri aineen koetta alla olevista,
  • matematiikan koe,
  • toisen kotimaisen kielen koe,
  • vieraan kielen koe,
  • reaaliaineessa järjestettävä koe,
 • sekä yksi koe edellä luetelluista.

Lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan muuhun kokeeseen. Keväästä 2022 alkaen termit pakollinen ja ylimääräinen koe eivät enää ole käytössä.

Ylioppilastutkinnon rakenne keväästä 2022 alkaen.

Onnistu ylioppilaskirjoituksissa

Suunnittele – opiskele – onnistu. Arvioi kertaamiseen tarvittava aika, tee kertaamiseen opiskelusuunnitelma, Käytä kalenteria. Käytä mafynettiä. Ja aloita ajoissa. Kertaamiseen varattu aika tuntuu aina loppuvan kesken.

Tältä sivustolta löytyy vanhoja yo-kokeita, harjoitustehtäviä ja materiaalia:

Yle – Abitreenit

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon pakolliset neljä koetta ja lukion oppimäärän 75 kurssia. Todistukseen merkitään hyväksytyt ja korotetut arvosanat. Jos korotus tehdään tutkinnon valmistumisen jälkeen, siitä saa erillisen todistuksen.

Arvosanat ovat laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B), approbatur (A) ja improbatur (I).

YO-tutkinnon merkitys jatko-opiskelupaikkaa haettaessa

Opiskelijoita valitaan korkea-asteen oppilaitoksiin entistä enemmän pelkästään YO-tutkinnon arvosanojen perusteella. Opinto-ohjauksessa opiskelijoille selvitetään, miten eri aloilla valinnat tehdään.