Oppilaskunta

Kaikki Viherlaakson lukion opiskelijat ovat oppilaskunnan jäseniä. Opiskelijat äänestävät tarvittaessa keskuudestaan jäsenet oppilaskunnan hallitukseen, joka pyrkii toimillaan edistämään lukiolaisten toivomia asioita.

OPKH eli oppilaskunnan hallitus on mm. vastuussa opiskelijoiden tarkoituksenmukaisesta ja miellyttävästä opiskeluympäristöstä. Hallitus suunnittelee yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, miten opiskelijoiden käyttöön hankittuja välineitä, kuten kitaroita ja liikuntavälineitä, käytetään.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikoittain. Hallitus järjestää kahdesti vuodessa kyselytunnin, jolloin saadaan kattavasti opiskelijoiden ääni kuuluviin. Oppilaskunnan hallitus työskentelee yhdessä mm. ryhmänohjausryhmien edustajien, ohjaavien opettajien ja rehtorin kanssa.