Yleinen

Viherlaakson lukion ylioppilaat keväällä 2021

Paljon onnea uusille ylioppilaille!

Viherlaakson lukion uudet ylioppilaat keväällä 2021 ovat:

Aaltonen Aapo Lauri
Aaros Jere Mikael Oskari
Ahonen Iida Elena
Alén Ville Mikael
Backlund Julianna Maria
Degerlund Ville Oskar
Dikert Sofia Christina
Eränne Alex Markku
Fernström Roope Mikael
Granados Kaarlo Edvin
Gremont Leo Lucas
Grönlund Jonne Tempo Santeri
Haarala Eljas Otso
Haddouti Chakira
Hairo Jesper Akseli
Hakala Emil Aleksanteri
Hammar Joni Henri Oskari
Hanhivaara Lumi Maria
Harju Sampo Ilmari
Harlas Eeli Valtteri
Haverinen Veeti Olavi
Heikkinen Juuso Olavi
Heiskanen Mikko Julius
Helenius Liina Omena
Hellman Atte Aarne Erik
Hernberg Thor Benjamin
Hernesmaa Ville Aapo Valtteri
Hietala Elli Matilda
Honkavaara Sakari Jeppe Aatos
Horkama Elle Alexandra
Huhtamäki Laura Karoliina
Huittinen Anni Lotta Melissa
Husein Mert
Hytti Henri Anton
Ikonen Samuel Juha Anton
Isotalo Niko Kristian
Juntunen Niko Olavi
Jylhä Leo Oskari
Järvinen Veera Viola Henriikka
Kaasinen Aleksi Jaakko Juhani
Kallio Sonja Xie
Kangas Ida Daodan
Karikoski Nina Sophia
Karikoski Tuomas Tapani
Karlsson Jeremi Otto Rikhard
Karvonen Auvo Emil
Kaunisto Kaisla Elsa Adele
Kauppila Kristo Aleksi
Kilpinen Topi Pyry Oliver
Koivukoski Ella Josefiina
Koivula Aaro Ilmari
Kojola Seela Elena
Korpinen Tuuli Katariina
Kortsomkin Maksim
Koskela Aino Viola
Lager Sara Sofia
Lahti Gitta Aurora
Lamminen Ada Alexandra
Lappalainen Atte Akseli
Lehtonen Santeri Kaarlo
Leppänen Anni Elina
Leppänen Henrik Nehemia
Leppänen Sofia Mari
Levo Riku Tapio
Lindholm Olivia Lumi Johanna
Luhtasela Anna Eveliina
Luukkonen Siiri Emilia
Maanoja Akseli Ilmari
Manninen Kasperi Armas
Markolainen Amanda Elena Inkeri
Martti Viljami
Mattila Elina Vuokko Amanda
Meinander Fanny Amanda Annikki
Miettinen Markus Elmer Matias
Mikkola Leevi Armas Olavi
Mulari Sara Tuulia
Mättö Julius Aaron
Määttälä Mikko Johannes
Nieminen Eemeli August
Norrkniivilä Jenni Matilda
Nur Khadija Adan
Okko Inka Karoliina
Oksanen Aleksi Juho Elias
Olsson Noora Sylvia
Paatero Tom Matti Nikolai
Palmgren Nelli Anna Matilda
Pekuri Aarne Sakari
Pellikka Kaisu Eve Aliisa
Peltoniemi Lauri Patrik
Peña Janeixi
Pöysti Emilia Anna Maria
Rahikainen Moona Matilda
Rahikka Castillo Jonna Gabriela
Reiman Salla Helene Alexandra
Reiman Sara Helene Erika
Riiheläinen Juuso Joonatan
Rintakumpu Aada Emilia Katariina
Ripatti Roope Tapio
Ruoho Juulia Wilhelmiina
Ruohomäki Reetta Sofia
Ruokolainen Iiris Emilia
Ruusunen Iiris Heidi
Saaranen Elsa Senni Sofia
Saloviin Sandra Emilia
Sanaksenaho Sampo Olavi
Sipilä Eeli Olavi
Smajlji Leonita
Stelmakh Julian
Stude Samuel Touko Tobias
Tajik Omid
Tamminen Atte Jaakko Sakari
Tanni Tuukka Tapani
Teeriaho Alex Lukas
Telilä Ilona Emilia
Thompson Maia Sofia Emelie
Tolvanen Inka Sofia
Tompuri Arttu Kasper Julius
Tuila Sofia Aada Emilia
Uppala Rasmus Valtteri
Valosaari Erica Alexandra
Valtonen Nikolas Kai Henrik
Varonen Aada Rauha Aurora
Viljamaa Saima Inkeri
Vilponen Miku Valtteri
Vuohelainen Jerry Valtteri
Vuopala Iiris Ellen
Vuorinen Matias Valtteri
Vähänen Ella Maria Esteri
Walinda Mariam
Wasenius Linda Jessica
Zou Yulin