Yleinen

Vanhojen tanssien ajankohta saattaa muuttua

Vanhat tanssit järjestetään, mutta jotta ne voidaan järjestää turvallisesti ja jotta myös vanhojen perheenjäsenet voisivat osallistua tilaisuuteen, saattaa tanssien ajankohta muuttua. Tanssit pyritään toteuttamaan sellaiseen aikaan, että ne voidaan järjestää turvallisesti ja jos helmikuu ei ole mahdollinen, on juhlapäivä huhti-toukokuussa. Ajankohdasta päätetään yhdessä pks-kaupunkien kanssa viimeistään 15.1.