Tutor-toiminta

Tutor-toiminnan keskeinen päämäärä on ohjata uusia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöönsä. Tutorit ohjaavat ja auttavat lukion aloittavaa uutta opiskelijaa opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten kurssivalinnoissa ja koulun käytänteissä. Tutor pyrkii auttamaan opiskelijaa ottamaan itse vastuun opiskelustaan jo lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Tutoreilla on tärkeä rooli

Tutorit edistävät myös uusien opiskelijoiden keskinäistä tutustumista sekä koko lukion yhteisöllisyyttä. Tutorit ovat tärkeässä roolissa uusien opiskelijoiden ryhmäytymisessä sekä erilaisten opiskelijoille järjestettävien tapahtumien organisoinnissa. Tutorit pyrkivät ryhmänä luomaan mukavan ja turvallisen ilmapiirin, joka lisää jokaisen viihtyvyyttä koulussa.

Tutor on toisen vuoden opiskelija. Uudet tutorit valitaan vuosittain. Tutor on saanut tehtäväänsä koulutuksen. Tutorit käyvät tekemässä lukioesittelyjä yläkouluille ja ovat mukana lukion avoimien ovien päivissä.

Tutor-toiminnasta on iloa myös tutorille itselleen. Tutor-tehtävien myötä vastuunottokyky kasvaa, tiimityöskentelytaidot ja yhteistyökykyisyys kehittyvät, esiintymistaidot vahvistuvat ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa paranee.

Tule mukaan tutor-toimintaan

Toiminta sopii kaikille, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja haluavat auttaa toisia opiskelijoita. Aktiivisesta tutor-toiminnasta saa erillisen todistuksen ja kurssisuorituksen. Uusien tutorien haku järjestetään vuosittain keväällä.

Tutor-toiminnan vastuuhenkilöinä toimivat opinto-ohjaajat Riina Kujanpää ja Markku Granath.