Sähköiset oppimisympäristöt

Lukio-opiskelun sujuvuuden kannalta olennaista on, että opiskelija tottuu tietokoneeseensa ja oppii käyttämään sen kaikkia opiskelussa tarvittavia ominaisuuksia. Ensimmäisessä jaksossa kaikkien ykkösten lukujärjestyksessä on teemaopintojen kurssi TO02 (Sähköiset oppimisympäristöt ja lukio-opinnot), jonka aikana he perehtyvät tietokoneeseen lukiolaisen työvälineenä. Perehtyminen jatkuu myös muilla kursseilla. Lukion TVT-tiimiin kuuluu opettajia ja tietotekniikan ammattilaisia.

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2020 oppivelvollisuuslain, johon sisältyvät oppivelvollisuusiän nostaminen 18. ikävuoteen sekä toisen asteen opintojen maksuttomuus. Elokuussa 2021 opintonsa aloittavat lukiolaiset saavat koulutuksen ylläpitäjältä maksutta tietokoneen ja kurssikirjat.

TVT-vastuuopettajat ja tukipalvelut
Annika Ampuja
Laitteet, YO-koeverkko, oppimisympäristö
Reetta Räty
Laitteet, kurssikokeet
Tino Lilja, siviilipalvelushenkilö
IT-tuki
Marcus Rigo, siviilipalvelushenkilö
IT-tuki, media

Opiskelussa tarvittavan tietokoneen ominaisuudet

YTL:n ohje tietokoneen hankintaan

Viherin oma ohje tietokoneesta ja sen hankkimisesta

Lukiolaisen sähköiset työkalut