Hyvät opiskelijat!

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Viherlaakson lukiossa. Kotisivujen osiot Lukio-opinnotOpinto-opas ja YO-tutkinto sisältävät sinulle erittäin tärkeää tietoa. Lukiolainen on uuden oppimisen ammattilainen tai kehittymässä sellaiseksi. Opinto-opas on monella tavalla hyvä apuväline sujuvan arjen, opiskelutapojen sekä oppimisen tukena.

Hyvät opiskelutekniikat ja -tavat
Opintojen alkuvaiheessa tärkeintä on oppia hyvät opiskelutekniikat ja opiskelutavat. Niiden perusta on säännöllinen päivittäinen opiskelutyö niin koulussa kuin kotona. Vastaa itsellesi kysymykseen, miten juuri minä opin parhaiten, ja kehitä omaa opiskelutekniikkaasi. Osallistu opiskelun suunnitteluun kunkin kurssin ensimmäisten oppituntien aikana. Tee samalla oma opiskelusuunnitelmasi kullekin kurssille ja aseta itsellesi sopivia tavoitteita. Siten teet oppimisesi helpommaksi ja kehität ammattitaitoasi.

Mistä lukiolaisen ammattitaito koostuu?
Niin harrastukset kuin vapaa-aika kaveriporukassa ovat lukiolaiselle tärkeitä asioita. Voidaan kuitenkin sanoa, että opiskelu on lukiolaisen päätyö. Suhtaudu siihen arvostavasti. Hyvien oppimistulosten saavuttamiseen tarvitaan työtä, osaamista ja uskoa itseensä. Kehitä osaamistasi, nauti työstäsi ja anna itsellesi hyvää palautetta.

Mitä hyvinvointi on?
Voidaan sanoa, että oppimisen kannalta yhtä tärkeitä asioita ovat sekä hyvät oppimisen taidot että hyvinvoinnista huolehtiminen. Koulutyötä jaksaa tehdä ilman energiajuomia, jos yöllä saa nukuttua. Säännöllinen päivärytmi ylläpitää hyvinvointia ja on jaksamisen perusta. Lukiolaisen on tarpeellista myös osata rentoutua ja irrottautua koulutyöstä vaikka harrastusten parissa. Opiskelijahuollon henkilöstö auttaa tarvittaessa lukiolaisia näissä asioissa.

Viherissä hyvä opiskeluilmapiiri syntyy siitä, että jokainen meistä käyttäytyy reilusti ja oikeudenmukaisesti toisiaan kohtaan kaikissa tilanteissa. Siitä kasvavat hyvä yhteistyö ja hyvä henki – sellaisessa koulussa opitaan ja sitä koulua minäkin haluan käydä.

Menestystä opinnoissasi!

Jussi Rekilä
Rehtori

Sähköiset oppimisympäristöt

Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2020 oppivelvollisuuslain, johon sisältyvät oppivelvollisuusiän nostaminen 18. ikävuoteen sekä toisen asteen opintojen maksuttomuus. Elokuussa 2021 opintonsa aloittavat lukiolaiset saavat koulutuksen ylläpitäjältä maksutta tietokoneen ja kurssikirjat.

Sähköiset oppimisympäristöt

Tutorit

Tutorit ohjaavat ja auttavat lukion aloittavaa uutta opiskelijaa opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten kurssivalinnoissa ja koulun käytänteissä.

Tutorit

Ylioppilastutkinto

Opiskelijat painottavat opintojaan valitsemalla oppiaineiden syventäviä kursseja sekä kertauskursseja kiinnostuksensa ja YO-tutkintoon valitsemiensa kokeiden perusteella.

Ylioppilastutkinto

Vaihto-opiskelijaksi

Vaihto-opiskelijavuoden aikana suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea lukion oppimäärään. Vaihto-opiskelijavuoden jälkeen todistukset, lukujärjestykset ja muu materiaali esitetään rehtorille.

Vaihto-opiskelijaksi

Opiskelijatarinat

Lue lukiolaisten omin sanoin kertomia tarinoita siitä, millaista on opiskella Viherlaakson lukiossa. Yleislinjalla korostuu innovatiivisuus ja luovuutta käytetään myös lukuaineiden ongelmanratkaisussa. Taidelinja antaa mahdollisuuden laaja-alaiseen taideaineiden opiskeluun, joka koostuu kuvataiteesta, ilmaisutaidosta ja musiikista.

Opiskelijatarinat