Ryhmänohjaus ja opinto-ohjaus

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaaja eli RO toimii ryhmänsä lähiohjaajana ja opiskelun motivoijana. Ryhmänohjaajan puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa kouluarjen kysymyksissä.

Ryhmänohjaaja perehdyttää uudet opiskelijat yhdessä tutoreiden kanssa lukio-opiskeluun. Ryhmänohjaajan tehtävä on seurata säännöllisesti opiskelijoiden etenemistä ja kurssikertymää sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista jaksoittain.

Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan ja huoltajiin, jos kurssikertymässä on puutteita tai poissaoloissa huomautettavaa. Jos opiskelijalle on tullut jakson aikana P-/K-merkintöjä tai hylättyjä arvosanoja 4, on ryhmänohjaajan syytä käydä ne läpi opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti jaksoittain. Ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijan tarvittaessa opinto-ohjaajalle tai opiskelijahuollon henkilöiden palveluihin.

Ryhmänohjaustuokioita pidetään noin viisi kertaa vuodessa. Niiden lisäksi opiskelija tapaa ryhmänohjaajan henkilökohtaisessa ryhmänohjaushaastattelussa, johon ryhmänohjaaja kutsuu opiskelijan lukuvuoden aikana.

Opinto-ohjaus

OP1- ja OP2-kurssien jakautuminen lukioajalle:

  1. vsk: 0,5 kurssia (1 opintopiste)
  2. vsk: 1 kurssi (2 opintopistettä)
  3. vsk: 0,5 kurssia (1 opintopiste)

Opinto-ohjaajan eli opon puoleen voit kääntyä lukio-opintoihin ja opiskeluun, kuten opintojen suunnitteluun, kurssivalintoihin ja lukujärjestyksen tekoon, liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajat antavat ohjausta jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysvaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea sinua vahvuuksiesi tunnistamisessa, kiinnostuksenkohteidesi ja tulevaisuudenhaaveidesi kartoittamisessa ja urasuunnittelussasi. Tärkeä tavoite on myös opiskelijan omien opiskelutaitojen löytäminen ja kehittäminen.

Ensimmäisenä lukiovuonna opinto-ohjaus painottuu lukiossa opiskeluun perehdyttämiseen, oman opintosuunnitelman ja ainevalintojen tekemiseen sekä alustavan ylioppilaskirjoitussuunnitelman laatimiseen. Uusille opiskelijoille laaditaan valmis lukujärjestys ensimmäisen lukuvuoden 1. jaksolle. Lukuvuoden muiden jaksojen lukujärjestykset laaditaan opinto-ohjauksen oppitunneilla 1. jakson aikana.

Toisena lukiovuonna opinto-ohjauksessa keskeisiä teemoja ovat ylioppilaskirjoitussuunnitelman vahvistaminen ja jatko-opintosuunnitelman työstäminen.

Kolmantena lukiovuonna eli abivuonna opinto-ohjaus keskittyy lukio-opintojen loppuunsaattamiseen sekä jatko-opintoihin hakemiseen.

Kirjoittajaprofiilit

Apua kurssien valitsemiseen saat kirjoittajaprofiileista. Niiden tarkoitus on auttaa valitsemaan sopivia kursseja tukemaan niitä oppiaineita, jotka aiot kirjoittaa ylioppilastutkinnossa.