Lukio-opinnot Viherissä

Positiivista ja innovatiivista tekemistä

Viherlaakson lukiossa opiskelee noin 560 lukiolaista, ja meillä on positiivinen ja innovatiivinen tekemisen meininki. Kurssit suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja opetusmenetelmät sekä arviointi ovat monipuolisia. Näistä lukion opetus saa joka vuosi erittäin hyvät arviot opiskelijoille tehdyissä kyselyissä.

Viherlaakson lukio toimii uusissa, valoisissa tiloissa 1.8.2021 alkaen. Opiskelija voi keskittyä opiskeluun lukusalissa tai kirjastossa, mitkä ovat hiljaiseen työskenteyyn suunniteltuja. Valoaulassa viihdytään kavereidensa seurassa ja voidaan hengähtää tauoilla. Koulupäivän päätteeksi voi rentoutua pingistä tai biljardia pelaillen tai mennä koulun kuntosalille. Viherissä opiskelijaa kuullaan ja voit olla mukana päättämässä opetuksesta ja koulun arjesta.

Lue, millaista opiskelu on Viherissä opiskelijoidensa kertomana.

Opiskelijatarinat

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2020 oppivelvollisuuslain, johon sisältyvät oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen sekä toisen asteen opintojen maksuttomuus. Elokuussa 2021 opintonsa aloittavat lukiolaiset saavat koulutuksen ylläpitäjältä maksutta tietokoneen ja kurssikirjat.

Oppikirjat

Elokuussa 2021 aloittavilla opiskelijoilla toisen asteen opinnot ovat maksuttomat. Kunta hankkii opiskelijoille sekä oppimateriaalit että tietokoneen.

Hallituksen esitys HE 173/2020 oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 15.10.2020. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.

Oppikirjat

Sähköiset oppimisympäristöt

Sähköiset oppimisympäristöt

Verkkokurssit

Verkkokurssit