Poissaolot ja myöhästymiset

Poissaololuvan anominen
Lukiolain (§ 25) mukaan jokaisella opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelija voi olla poissa koulusta vain saatuaan siihen luvan tai sairastuttuaan. Etukäteen tiedossa olevaan 1–5 päivän poissaoloon anotaan lupa ryhmänohjaajalta ja sitä pidempään poissaoloon lupaa anotaan rehtorilta. Saman jakson aikana voi anoa luvan korkeintaan viikon mittaiseen poissaoloon! Kaavakkeet ovat kanslian viereisessä lomakepisteessä. Poissaolojen vuoksi opiskelijalta voidaan vaatia lisänäyttöä kurssin arvioimiseksi. Huoltajat ja 18 vuotta täyttäneet opiskelijat voivat anoa lomaa Wilmassa.

Oppitunnilta myöhästyminen
Kolmen myöhästymisen jälkeen jokainen myöhästyminen lasketaan poissaoloksi. Hyväksyttävällä perusteella – kuten joukkoliikenteen ongelmalliset aikataulut – voi saada rehtorilta kirjallisen luvan myöhästyä tai lähteä aikaisemmin joiltakin oppitunneilta. Opiskelijan on esitettävä saamansa lupa kurssin opettajalle.

Myöhästyneet otetaan tunnille yhtenä ryhmänä 15 minuuttia tunnin alkamisen jälkeen. Tämän jälkeen tunnille ei enää pääse.

Poissaolojen selvittäminen ja lääkärintodistukset
Huoltaja kuittaa alaikäisen opiskelijan poissaolot Wilmassa, ja hänellä on siten vastuu poissaolojen seurannasta. Lääkärintodistusta ei pääsääntöisesti tarvita. Opettaja arvioi, miten poissaolojen määrä vaikuttaa kurssin sisällön oppimiseen. Jos opettajan mielestä poissaoloja on liikaa eikä opiskelu kurssilla suju, kurssi voi keskeytyä.

Kurssin ensimmäisellä oppitunnilla opettaja ja opiskelijat sopivat kurssin toteutukseen liittyvät asiat. Myös poissaolosääntöön voidaan tehdä tarkennuksia kurssikohtaisesti. Yleensä kurssia ei keskeytetä, jos poissaoloja on alle neljä oppituntia. Joillakin kursseilla poissaoloraja voi olla tiukempi.

Kurssin keskeytyminen
Jos opiskelija on ollut sairas, mutta opiskellut vaaditulla tavalla tunneilla ja kotona, kurssin opiskelu jatkuu. Jos opiskelijalla on poissaoloja neljä tuntia tai enemmän eikä hän tunneilla osallistu opiskeluun eikä kotona tehtävästä kurssin opiskelutyöstä ole näyttöä, kurssi keskeytetään. Kukin opettaja arvioi opiskelijan antamaa jatkuvaa näyttöä opiskelusta sekä poissaolojen määrää. Näiden tietojen perusteella opettaja tekee päätöksen kurssin keskeyttämisestä.

Jos sairauden takia joutuu olemaan poissa useamman viikon, kurssin opiskelemiseksi joudutaan sopimaan poikkeusjärjestelyistä. Silloin lääkärintodistukset ovat tarpeellisia.