Oppikirjat 2021-2022

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2020 oppivelvollisuuslain, johon sisältyvät oppivelvollisuusiän nostaminen 18. ikävuoteen sekä toisen asteen opintojen maksuttomuus. Elokuussa 2021 opintonsa aloittavat lukiolaiset saavat koulutuksen ylläpitäjältä maksutta tietokoneen ja kurssikirjat.

 

Oppikirjat 2020–2021

HUOM: Lukuvuoden 2020–2021 kirjalistaan voi tulla vielä muutoksia!

Kielet

ÄIDINKIELI

Käytössä kaikilla kursseilla läpi lukion: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (käsikirja) (48 kk:n lisenssi) ISBN: 9789511290278

ÄI01 Särmä: Tehtäviä 1, digikirja (6 kk:n lisenssi) ISBN: 9789511351597
ÄI02 Särmä: Tehtäviä 2, digikirja (6 kk:n lisenssi) ISBN: 9789511353591
ÄI03 Särmä: Tehtäviä 3, digikirja (6 kk:n lisenssi) ISBN: 9789511353683
ÄI04 Särmä: Tehtäviä 4, digikirja (6 kk:n lisenssi) ISBN: 9789511351610
ÄI05 Särmä: Tehtäviä 5, digikirja (6 kk:n lisenssi) ISBN: 9789511353621
ÄI06 Särmä: Tehtäviä 6, digikirja (6 kk:n lisenssi) ISBN: 9789511351641
ÄI07 Ei oppikirjaa.
ÄI08 Särmä: Tehtäviä 8, digikirja (6 kk:n lisenssi), ISBN: 9789511351689
ÄI09 Särmä: Tehtäviä 9, digikirja (6 kk:n lisenssi), ISBN: 9789511353652

SUOMI TOISENA KIELENÄ

S201–S202 Kipinä 1–2 – suomea lukioon (OPS16), ISBN: 9789511356332 (Otava)
S203–S204 Kipinä 3–4 – suomea lukioon (OPS16), ISBN: 9789517928151 (Otava)
S205–S206 Kipinä 5–6 – suomea lukioon (OPS16), ISBN: 9789523462168 (Otava)

ENGLANTI (A)

Ensisijaisesti digikirja.

ENA01 Insights 1–3 (Otava)
ENA02 Insights 1–3 (Otava)
ENA03 Insights 1–3 (Otava)
ENA04 Insights 4–6 (Otava)
ENA05 Insights 4–6 (Otava)
ENA06 Insights 4–6 (Otava)
ENA07 Insights 7–8 (Otava)
ENA08 Insights 7–8 (Otava)
ENA09 ENABI Ready, Set, Go! (Studeo)

ESPANJA (B3)

Joko digikirja tai painettu oppikirja.

EAB31 ¡Nos vemos! curso 1 (Otava)
EAB32 ¡Nos vemos! curso 1 ja curso 2 (Otava)
EAB33 ¡Nos vemos! curso 2 ja curso 3 (Otava)
EAB34 ¡Nos vemos! curso 3 ja curso 4 (Otava)
EAB35 ¡Nos vemos! curso 4 ja curso 5 (Otava)
EAB36 ¡Nos vemos! curso 5 ja curso 6 (Otava)
EAB37 ¡Nos vemos! curso 6 ja curso 7 (Otava)
EAB38 ¡Nos vemos! curso 7 (Otava). Curso 8:sta sovitaan myöhemmin yhdessä opiskelijoiden kanssa.
EAB39 Ei oppikirjaa.

RANSKA (B2 ja B3)

Joko digikirja tai painettu oppikirja.

RAB31 Escalier 1 (SanomaPro)
RAB32 Escalier 1 (SanomaPro)
RAB33 / RAB21 Escalier 1 (SanomaPro)
RAB34 / RAB22 Escalier 2 (SanomaPro)
RAB35 / RAB23 Escalier 2 (SanomaPro)
RAB36 / RAB24 Escalier 2 ja Escalier 3 (SanomaPro)
RAB37 / RAB25 Escalier 3 (SanomaPro)
RAB38 / RAB26 Escalier 3 (SanomaPro)
RAB39 / RAB27 Escalier 3 ja Escalier 4 (SanomaPro)
RAB310 / RAB38 Escalier 4 (SanomaPro)

RUOTSI (A)

RUA01 Inne 1 (OPS16, OTAVA)
RUA02 Inne 2 (OPS16, OTAVA)
RUA03 Inne 3 (OPS16, OTAVA)
RUA04 Inne 4 (OPS16, OTAVA)
RUA05 Inne 5 (OPS16, OTAVA)
RUA06 Inne 6 (OPS16, OTAVA)
RUA07 EYL:n oppikirjalistan mukaan.
RUA08 EYL:n oppikirjalistan mukaan.
RUA09 EYL:n oppikirjalistan mukaan.

RUOTSI (B1)

Ensisijaisesti digikirja.

RUB11 Fokus 1 (Otava)
RUB12 Fokus 2 (Otava)
RUB13 Fokus 3 (Otava)
RUB14 Fokus 4 (Otava)
RUB15 Fokus 5 (Otava)
RUB16 Fokus 6 (Otava)
RUB17 Fokus 7 (Otava)
RUB18 Fokus Abi (Otava)

SAKSA (B2 ja B3)

Ensisijaisesti digikirja.

SAB31 Magazin.de 1 (Otava)
SAB32 Magazin.de 2 (Otava)
SAB33 / SAB21 EYL:n oppikirjalistan mukaan.
SAB34 / SAB22 EYL:n oppikirjalistan mukaan.
SAB35 / SAB23 Magazin.de 5 (Otava)
SAB36 / SAB24 Magazin.de 6 (Otava)
SAB37 / SAB25 Magazin.de 7 (Otava)
SAB38 / SAB26 Magazin.de 8 (Otava)
SAB39 / SAB27 Magazin.de Abi (Otava)
SAB310 / SAB28 Magazin.de Abi (Otava)

 


Reaaliaineet

BIOLOGIA

Ensisijaisesti digikirja.

BI01 Koralli 1. Elämä ja evoluutio (Otava)
BI02 Koralli 2. Ekologia ja ympäristö (Otava)
BI03 Ilmoitetaan kurssin alussa.
BI04 Ilmoitetaan kurssin alussa.
BI05 Ilmoitetaan kurssin alussa.
BI06 Ilmoitetaan kurssin alussa.
BI07 MAFY-valmennuksen abipaketti opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

 


 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Joko digikirja tai painettu oppikirja.

HUOM.! ET:n kursseja muissa oppilaitoksissa suorittavat (ks. www.espoo.fi/kurssitarjotin): varmistakaa oppikirja ko. kurssin opettajalta!

ET01 Lukion elämänkatsomustieto. Kurssi 1. Opintoverkko. 2016 tai uudempi painos.
ET02 Lukion elämänkatsomustieto. Kurssi 2. Opintoverkko. 2016 tai uudempi painos.

 


 

FILOSOFIA

Ensisijaisesti digikirja.

FI01 Idea 01. Johdatus filosofiaan (Otava)
FI02 Idea 02. Etiikka (Otava)
FI03 Idea 03. Yhteiskuntafilosofia (Otava)
FI04 Idea 04. Tieto, tiede ja todellisuus (Otava)
FI05 Kertaus- ja projektikurssi, ei oppikirjaa.

 


 

FYSIIKKA

MAOL-digitaulukot ja FY01-kurssin kirja vain digikirjoina. Muilla kursseilla digikirja tai painettu oppikirja.

Kaikilla kursseilla käytössä MAOL-digitaulukot (Otava).

FY01 Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä (SanomaPro)
FY02 Fysiikka 2, Lämpö (SanomaPro)
FY03 Fysiikka 3, Sähkö (SanomaPro)
FY04 Fysiikka 4, Voima ja liike (SanomaPro)
FY05 Fysiikka 5, Jaksollinen liike ja aallot (SanomaPro)
FY06 Fysiikka 6, Sähkömagnetismi (SanomaPro)
FY07 Fysiikka 7, Aine ja säteily (SanomaPro)
FY08 Fysiikka 8, MAFY-valmennuksen abipaketti opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

 


HISTORIA

Joko digikirja tai painettu oppikirja.

HI01 Forum I – Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava)
HI02 Forum II – Kansainväliset suhteet (Otava)
HI03 Forum III – Itsenäisen Suomen historia (Otava)
HI04 Forum IV – Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Otava)
HI05 Forum V – Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava)
HI06 Forum VI – Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava)
HI07 Abi, historia (Otava)

 


 

KEMIA

MAOL-digitaulukot ja MOOLI 1 vain digikirjoina. Muillakin kursseilla suositellaan digikirjaa.

Kursseilla KE01–KE06 käytössä MAOL-digitaulukot (Otava).

KE01 MOOLI 1, Kemiaa kaikkialla (Otava)
KE02 MOOLI 2, Ihmisen ja elinympäristön kemia (Otava)
KE03 MOOLI 3, Reaktiot ja energia (Otava)
KE04 MOOLI 4, Materiaalit ja teknologia (Otava)
KE05 MOOLI 5, Reaktiot ja tasapaino (Otava)
KE06 Opettajan ohjeistuksen mukaisesti joko MOOLI Kertaus (Otava) tai MAFY-valmennuksen materiaali.

 


 

MAANTIEDE

Digikirja tai painettu oppikirja.

GE01 Manner 1. Maailma muutoksessa (Otava)
GE02 Manner 2. Sininen planeetta (Otava)
GE03 Manner 3. Yhteinen maailma (Otava)
GE04 Manner 4. Geomedia (Otava)
GE05 GE1–4 Kertauskurssi (Studeo) (LOPS 2016)


PSYKOLOGIA

Ensisijaisesti digikirja.

PS01 Oivallus. Psykologiaa lukiolaisille 1 (Otava) ISBN 978-951-1-27287-8
PS02 Oivallus. Psykologiaa lukiolaisille 2 (Otava) ISBN 978-951-1-30296-4
PS03 Oivallus. Psykologiaa lukiolaisille 3 (Otava) ISBN 978-951-1-30819-5
PS04 Oivallus. Psykologiaa lukiolaisille 4 (Otava) ISBN 978-951-1-31069-3
PS05 Oivallus. Psykologiaa lukiolaisille 5 (Otava) ISBN 978-951-1-31070-9
PS06 Oivallus-sarjan osat 1–5. Opiskelija valitsee itselleen soveltuvan kertauskirjan, jos kokee sitä tarvitsevansa.


TERVEYSTIETO

Vain digikirja.

TE01 Terve 1 – Terveyden perusteet (SanomaPro)
TE02 Terve 2 – Ihminen, ympäristö ja terveys (SanomaPro) (LOPS 2016)
TE03 Terve 3 – Terveyttä tutkimassa (SanomaPro) (LOPS 2016)
TE04 Ei oppikirjaa. Opiskelija voi halutessaan hankkia minkä tahansa kertauskirjan.


USKONTO

Ensisijaisesti digikirja.

UE01 Uusi Arkki 1. Uskonto ilmiönä ja Lähi-idän uskonnot (Edita)
UE02 Uusi arkki 2. Maailmanlaajuinen kristinusko (Edita)
UE03 Uusi Arkki 3. Maailman uskontoja (Edita)
UE04 Uusi Arkki 4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (Edita)
UE05–UE06 Uusi Arkki 5–6 Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa (Edita)


YHTEISKUNTAOPPI

YH01 Suomalainen yhteiskunta (Studeo, digikirja) (LOPS 2016)
YH02 Taloustieto (Studeo, digikirja) (LOPS 2016)
YH03 Forum 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava, digikirja tai painettu kirja)
YH04 Jokaisen laki (SanomaPro, digikirja tai painettu kirja)


MATEMATIIKKA, pitkä

Vain digikirjoina MAOL-digitaulukot, MAY01-kurssin Otavan matematiikka – Luvut ja lukujonot sekä MAA10- ja MAA15–16-kurssien kirjat. Myös muilla kursseilla suositellaan digikirjaa.

Kaikilla kursseilla käytössä MAOL-digitaulukot (Otava).

Älä hanki laskinta! Laskinohjelmiston lisenssin hankintaohjeet annetaan ensimmäisillä oppitunneilla.

MAY01 Otavan matematiikka − Luvut ja lukujonot (Otava)
MAA02 Tekijä. Pitkä matematiikka: Polynomifunktiot ja -yhtälöt (SanomaPro)
MAA03 Tekijä. Pitkä matematiikka: Geometria (SanomaPro)
MAA04 Tekijä. Pitkä matematiikka: Vektorit (SanomaPro)
MAA05 Tekijä. Pitkä matematiikka: Analyyttinen geometria (SanomaPro)
MAA06 Tekijä. Pitkä matematiikka: Derivaatta (SanomaPro)
MAA07 Tekijä. Pitkä matematiikka: Trigonometriset funktiot (SanomaPro)
MAA08 Tekijä. Pitkä matematiikka: Juuri- ja logaritmifunktiot (SanomaPro)
MAA09 Tekijä. Pitkä matematiikka: Integraalilaskenta (SanomaPro)
MAA10 Tekijä. Pitkä matematiikka: Todennäköisyys ja tilastot (Digikirja)(SanomaPro)
MAA11 Tekijä. Pitkä matematiikka: Lukuteoria ja todistaminen (SanomaPro)
MAA12 Tekijä. Pitkä matematiikka: Algoritmit matematiikassa (SanomaPro)
MAA13 Tekijä. Pitkä matematiikka: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (SanomaPro)
MAA15 Opettaja ilmoittaa syksyllä.
MAA16 Opettaja ilmoittaa syksyllä.

MATEMATIIKKA, lyhyt

Vain digikirjoina MAOL-digitaulukot, MAY01-kurssin Otavan matematiikka – Luvut ja lukujonot ja kurssien MAB05 ja MAB08 kirjat. Myös muilla kursseilla suositellaan digikirjaa.

Kaikilla kursseilla käytössä MAOL-digitaulukot (Otava).

Älä hanki laskinta! Laskinohjelmiston lisenssin hankintaohjeet annetaan ensimmäisillä oppitunneilla.

MAY01 Otavan matematiikka − Luvut ja lukujonot (Otava)
MAB02 Huippu 2. Lausekkeet ja yhtälöt (Otava)
MAB03 Huippu 3. Geometria (Otava)
MAB04 Huippu 4. Matemaattisia malleja (Otava)
MAB05 Huippu 5. Tilastot ja todennäköisyys (Otava)
MAB06 Huippu 6. Talousmatematiikka (Otava)
MAB07 Huippu 7. Matemaattinen analyysi (Otava)
MAB08 Huippu 8. Tilastot ja todennäköisyys II (Otava)
MAB09 Huippu: Kertaus (Otava)


TAIDE- JA TAITOAINEET

Taide- ja taitoaineissa ei ole oppikirjoja.


OPINTO-OHJAUS

Kaikilla kursseilla käytössä Minä opiskelijana (Studeo) (LOPS 2016).