Hyvän opiskelun ohjeet

Opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien yhteinen näkemys hyvän toimintakulttuurin keskeisistä asioista on koottu hyvän opiskelun ohjeisiin. Miten syntyy myönteinen ilmapiiri, miksi tarvitaan järjestyssäännöt tai mitä on hyvä opiskelu?

Ystävällisyys

Hyvään käytökseen kuuluu tervehtiminen, osallistuminen, avuliaisuus, kiittäminen, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen kaikkialla koulupäivän aikana. Jokainen viheriläinen ylläpitää ja kehittää myönteistä ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Kiusaamista ei suvaita ja apua tarvitsevaa autetaan. Osallistu keskusteluun ja kuuntele vuorostasi muita.

Tasavertaisuus

Viherissä kohtelemme toisiamme tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Viherissä opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta tekevät yhteistyötä.

Yhteinen suunnittelu

Hyvä työskentely edellyttää suunnittelua. Kaikki kurssin opiskeluun ja toteutukseen liittyvät asiat, aikataulu, työtavat, säännöt ja käytänteet sovitaan yhdessä kurssin alussa. Suunnittelun yhteydessä keskustellaan myös sitä, mitä opiskelijat odottavat opettajalta. Mikä on opettajan rooli kurssilla ja mitä työtapoja käytetään. Opiskelijoiden on hyvä tietää opettajan velvollisuudet valmistella opetusta ja mitä velvollisuuksia opiskelijoilla on valmistautuessaan oppitunnille. Opiskelijoiden on hyvä tietää opettajan velvoitteista puuttua ongelmiin.

Sitoutuminen, vastuu ja tulokset

Suunnittelun yhteydessä keskustellaan myös opiskelijan kolmesta velvoitteesta: sitoutumisesta yhdessä laadittuun kurssisuunnitelmaan, opiskelemisesta ja työrauhasta. Kurssin opiskelijoiden edellytetään noudattavan yhteistä suunnitelmaa. Tällä tavoin opiskelija omalta osaltaan rakentaa myönteistä ilmapiiriä oppitunneilla. Opiskelijalta edellytetään, että hän tietää mitä hyvästä opiskelusta tällä kurssilla on sovittu ja tämän sopimuksen noudattamista. Jos opiskelija on poissa kurssin suunnittelusta, hänellä on velvollisuus ottaa selvää sovituista asioista. Kurssin suunnittelun, sitoutumisen ja vastuullisen opiskelun tuloksia ovat hyvä ja innostava opiskeluilmapiiri, hyvät opiskelutavat ja kurssin oppimistavoitteiden saavuttaminen.

Jos opinnot eivät etene

Lisäksi kurssilaisten on hyvä tietää, että opettaja on sitoutunut puuttumaan oppitunnin häirintään tai opiskelemattomuuteen. Opiskelijan kanssa keskustellaan ongelmista tai sovittujen sääntöjen rikkomisesta. Jos opiskelu ei keskustelusta huolimatta suju, opiskelijan tilanteesta kerrotaan huoltajille sekä rehtorille. Asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja opiskelijan kanssa uudelleen. Ongelma pyritään ratkaisemaan niin, että opiskelija pystyisi jatkamaan opintojaan.

Opintojen aloitus

Uusille opiskelijoille laaditaan valmis lukujärjestys ensimmäisen lukiovuoden 1. periodille. Muiden periodien lukujärjestykset laaditaan opinto-ohjauksen oppitunneilla 1. periodin aikana. Näin opiskelija saa kaikki ensimmäisen lukiovuotensa lukujärjestykset tehtyä ja oppii käyttämään opintojen suunnittelussa tarvittavia työkaluja.

Miten tulla hyväksi opiskelijaksi

Jokaisen lukiolaisen tulisi kysyä itseltään: miten tulla hyväksi opiskelijaksi? Tässä on siitä muutama vinkki:

  1. Menestyminen lukio-opinnoissa edellyttää opintojen ja ajankäytön suunnittelua. Siksi kalenteri on lukiolaiselle hyvin tärkeä työkalu. Ota se käyttöösi. Valmistaudu huolella jokaiselle oppitunnille – tee siis läksysi päivittäin.
  2. Palauta vaaditut tehtävät ajallaan. Stressiä on vähemmän ja opit ennakoimaan.
  3. Tee työsi ensimmäisellä kerralla riittävän hyvin. Jos joudut uusimaan kursseja, työmääräsi on suurempi eivätkä oppimistulokset yleensä ole parempia.
  4. Opiskele opintojaksojen sisällöt kunkin periodin aikana ja kertaa tarvittaessa koko ajan. Opintojakson arviointi on monipuolista ja jatkuvaa. Arviointiviikon työskentely on vain yksi osa kurssin arviointia.
  5. Lukio-opiskelu vaatii aikaa, ja siksi opiskelu on sinun päätyösi. Ansiotyössä käyminen kuluttaa niitä voimavaroja, joita sinun tulee suunnata opiskeluun tässä elämänvaiheessasi.

Jokaisen opintojakson alussa tehdään opiskeluun ja arviointiin liittyvät suunnitelmat. Perehdy erilaisiin opiskelutekniikoihin ja mieti, miten juuri sinä opit parhaiten. Laadi itsellesi tavoitteet ja suunnitelma, miten sinä haluat kehittyä opiskelijana ja mitä sinä haluat oppia.

Voisivatko lukiolaiset tehdä yhdessä kotitehtäviä ryhmissä vaikka etäyhteyksien avulla? Siinä oppivat kaikki ja yhdessä opiskeleminen on hauskaa. Kannattaa kokeilla!

Hyvästä fyysisestä kunnosta ja riittävästä levosta huolehtiminen kuuluvat opiskelijan elämäntaitoihin. Huolehdi riittävästä yöunen määrästä ja vuorokausirytmistä.