Opintojen suunnittelu

Opintojaksojen suunnittelu ja laajuus

Opiskelijat suunnittelevat jokaisen opintojakson toteutuksen yhdessä opettajan kanssa. Tämä suunnittelu auttaa opiskelijaa kehittämään opiskelutaitojaan, asettamaan tavoitteita ja laatimaan jaksokohtaisia opiskelutyön suunnitelmia.

Opintojakson laajuus on yleensä 2 opintopistettä, ja se opiskellaan yhden periodin aikana.

Opinto-oppaassa käytetään uuden 1.8.2021 voimaan tulevan opetussuunnitelman termejä moduuli, opintojakso ja periodi.

Moduuli: Opinnot on jäsennelty 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja.

Opintojakso: Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Mikäli opintojakso koostuu useasta oppiaineesta, arvosanat annetaan oppiaineittain.

Periodi: Periodi on jakso.

Suunnitelmakortti auttaa sinua opintojen rytmityksessä. Seuraamalla suositeltua etenemisjärjestystä saat suoritettua lukio-opinnot kolmessa vuodessa. Suunnitelmakortista näet kurssin pakollisuuden lisäksi kurssin opiskelulle suositellun vuositason.

Alla oleva suunnitelmakortti on vanhan opetussuunnitelman mukainen, jota käyttävät ennen 1.8.2021 lukion aloittaneet opiskelijat.

(PDF-muodossa: Ainevalintakortti 2021-2022)

1. lukiovuosi

Opiskele ensimmäisenä lukiovuonna vähintään 60 opintopistettä. Tee opiskelutyötä päivittäin ja kehitä opiskeluun hyvät tekniikat. Valitse haluamasi kielet ja lyhyt tai pitkä matematiikka. Valitse syventäviä ja soveltavia opintojaksoja haluamistasi oppiaineista siten, että lukuvuoden aikana opintoja kertyy vähintään 60 opintopistettä.

2. lukiovuosi

Opiskele myös toisena lukiovuonna vähintään 60 opintopistettä. Noudata suunnitelmakortin aikataulua, niin valmistut kolmannen lukiovuoden keväällä. Toisen lukiovuoden kevään aikana tehdään myös ylioppilastutkintosuunnitelma. Jos aloitat ylioppilastutkinnon kokeet kolmannen vuoden syksyllä, osallistumisoikeuteen vaadittavat opintojaksot pitää opiskella toisen lukiovuoden aikana.

3. lukiovuosi

Kolmannen lukiovuoden eli abivuoden 3. jakson jälkeen opintopisteitä tulee olla vähintään lukion oppimäärään vaadittavat 150. Älä jätä liian suurta määrää opintojaksoja abivuodelle, jotta voit keskittyä opiskelemaan oppiaineita, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoosi. Abivuonna opiskellaan 1.–3. jaksoissa.

Ainevalintainfot

Ainevalintainfot järjestetään ykkösille ja kakkosille (pidetty 16.12.2020 ja 17.12.2020).

Materiaalit esityksistä löydät täältä:
Ykkösten ainevalintainfo 2020
Kakkosten ainevalintainfo 2020

Suunnittelu on hyödyllistä

Lukion opiskelijana sinulta edellytetään, että osallistut paitsi opintojaksojen myös oman opiskelusi suunnitteluun ja noudatat sekä kurssin yhteistä että omaa opiskelusuunnitelmaa. Jos olet poissa opintojakson suunnittelusta, sinulla on velvollisuus ottaa selvää sovituista asioista.

Kun sitoudut yhdessä laadittuun kurssisuunnitelmaan, opiskelemiseen ja työrauhan ylläpitämiseen, luot omalta osaltasi myönteistä ilmapiiriä oppitunneilla.

Opintojakson ensimmäiset oppitunnit

Läsnäolo opintojakson ensimmäisellä oppitunnilla uuden periodin alettua on välttämätön. Jos kuitenkin sairauden vuoksi joudut olemaan poissa, ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Opintojakson aikataulu, suoritusvaatimukset, tehtävät ja arviointi löytyvät sähköisen oppimisympäristön kurssihuoneesta.

Poikkeava aikataulu

Useimmiten lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa. Mikäli opiskelija harkitsee siirtymistä nopeutettuun tai hidastettuun opinto-ohjelmaan, tulee hänen ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan. Valmistumisaikataulun muutos tehdään aina yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

YO-tutkinnon suunnittelu

Viimeistään toisen lukiovuoden aikana opiskelijat valitsevat ne kokeet, joista oma YO-tutkinto koostuu. YO-koetta varten opiskelijan tulee opiskella kyseisen oppiaineen pakolliset ja syventävät opintojaksot. Alle näet milloin Viherissä tarjotaan oppiaineen kertauskurssi. Osassa aineista kertaava opintojakso järjestetään vain joko syksyllä tai keväällä.

 

 

Ylioppilastutkinto

Opiskelijat painottavat opintojaan valitsemalla oppiaineiden syventäviä opintojaksoja sekä kertaavia opintojaksoja kiinnostuksensa ja YO-tutkintoon valitsemiensa kokeiden perusteella.

Ylioppilastutkinto