Opintojen hyväksilukeminen

Lukion oppimäärään on mahdollista sisällyttää muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Hyväksilukeminen tapahtuu rehtorin kautta.

Muualla suoritettujen kurssien hyväksilukeminen

Lukion oppimäärään voidaan sisällyttää muita opintoja, jos ne pääosin vastaavat lukion opetussuunnitelman sisältöjä. Kysy hyväksiluvusta rehtorilta ennen opintojen aloittamista. Lukuvuodesta 2018–2019 alkaen hygieniapassia ei  hyväksilueta lukion oppimäärään.

Mitä kaikkea on tarjolla?

Espoon aikuislukion kurssitarjonta. Ohjeet ilmoittautumiseen ja kurssien valintaan täällä.

Verkkokursseja lukiolaisille
Esimerkiksi suositut Elements of AI -kurssi ja Starting Up -kurssi.

Kesätyöraportointi (laajuus 1/2 kurssia)
Hurahtiko kesä töiden merkeissä? Kesätöistä on raportoinnin kautta mahdollisuus hakea hyväksilukua rehtorilta. Kurssin saaminen edellyttää työjaksolta raportointia: Ohje kesätyöraporttia varten täällä. Raportti toimitetaan sähköisesti suoraan Markku Granathille, joka hyväksyy kurssisuorituksen.

Espoon yhteinen kurssitarjonta
Espoo-tarjottimen kurssit on tarkoitettu kaikille Espoon lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Katso kurssitarjonta Wilmasta.