Taidelinjan opintojaksot

Taidelinjalaiset suorittavat kymmenen taideaineiden opintojaksoa joko ilmaisutaidossa, kuvataiteessa tai musiikissa yhdessä tai erikseen. Lisäksi tulee suorittaa jossakin näistä taideaineista lukiodiplomi.

Kuvataide

Kuvataiteen opinnot voi suunnata joko klassiseen kuvataiteeseen tai mediapainotteisiksi, tai opinnot voivat koostua näistä molemmista taiteen alueista. Opintojen päätteeksi tehdään joko klassisen kuvataiteen tai median lukiodiplomi – tai molemmat. Alla olevat opintopolut ovat suuntaa antavia. Diplomityön voi tehdä 2. tai 3. vuonna, ja kurssille voi osallistua, kun suoritettuina on vähintään neljä kuvataiteen opintojaksoa. 

Mediataiteen polku

KU01 Kuvat ja kulttuurit, 1. vsk
KU03 Osallisena mediassa, 1. vsk
KU04 Taiteen monet maailmat, 2. vsk
KU05 Taide nyt!, 2.–3. vsk
KU06 Digitaalinen kuva, 1. vsk
KU07 ELOkuvailmaisu, 2. vsk
KU08 VALOkuvailmaisu, 1. vsk
KU09 Kuvaviestintä, 2. vsk
KU10 Valokuva- ja elokuvailmaisun jatkokurssi, 3. vsk
LD05 Median lukiodiplomi, 2.–3. vsk
KU20 Kuvispassi

Klassisen kuvataiteen polku:

KU01 Kuvat ja kulttuurit, 1. vsk
KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt, 2. vsk
KU04 Taiteen monet maailmat, 2. vsk
KU05 Taide nyt!, 2.–3. vsk
KU09 Kuvaviestintä, 3. vsk
KU11 Piirustus ja maalaus, 1. vsk
KU12 Taidegrafiikka, 2.–3. vsk
KU13 Keramiikka ja muotoilu, 1.–2. vsk
KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu, 2.vsk
KU15 Lavastustaide, 2. vsk
KU16 Maalaustekniikka, 1.–2. vsk
KU17 Kuvanveisto ja tilataide, 1.–2vsk
KU18 Sarjakuva ja animaatio, 1.–2. vsk
KU19 Digitaalinen muotoilu
PRK1 Kuvataiteen projekti 1. vuonna
PRK2 Kuvataiteen projekti 2. vuonna
PRK3 Kuvataiteen projekti 3. vuonna
LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi, 2.–3. vsk 

Kuvataiteen opintojaksot

Musiikki 

Musiikin opintojaksojen suoritusjärjestys on alla olevan taulukon mukainen. Kuorossa voi olla mukana läpi opiskeluajan, ja siitä saa joka vuosi uuden kurssisuorituksen.

MU01 Musiikki ja minä, 1. vsk
MU02 Moniääninen Suomi, 1.–2. vsk
MU03 Ovet auki musiikille, 2.–3. vsk
MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa, 2.–3. vsk
MU05 Bändikurssi, 2. vsk
MU06 Soittokurssi, 1.–3. vsk

MU07 Musiikkiteknologian kurssi, 2.–3. vsk
MU08 Lukion kuoro, 1.–3. vsk (mahdollista tehdä kolme kurssia koko lukion aikana)
PRM1 Musiikin projekti 1. vuonna
PRM2 Musiikin projekti 2. vuonna
PRM3 Musiikin projekti 3. vuonna
LD06 Musiikin lukiodiplomi, 2.–3. vsk

Ilmaisutaito 

Ilmaisutaidon opintojaksot IT01 ja IT02 ovat taitoja korostavia perusopintojaksoja, joten ilmaisutaidon opintopolku kannattaa aloittaa niistä.

Muuten suoritusjärjestys on vapaa. Suoritettuaan kolme (3) ilmaisutaidon opintojaksoa opiskelija voi tehdä teatterin lukiodiplomin LD08. Sitä suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena.

Projektiopintojaksoilla PRO1 ja PRO2 tehdään taideaineiden rajoja ylittävä esitys koulun ArTiede-tapahtumaan. Projektiopintojaksolle osallistuminen ei edellytä perusopintojaksojen suorittamista, mutta tämä on suositeltavaa.

Opiskelija voi valita saman ilmaisutaidon opintojakson useaan kertaan, koska opiskelu ja kursseilla valmistettavat esitykset ovat joka kerta erilaisia. Opiskelija saa uudelleen opiskellusta ilmaisutaidon opintojaksosta opintopisteet, mitkä lasketaan erikseen lukion oppimäärään.

Kaikki ilmaisutaidon opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. Teatterin lukiodiplomista saa arvosanan 4–10.

IT01 Ilmaisun perusteet, 1. vsk
IT02 Improvisaation perusteet, 1. vsk
IT03 Ohjaus, dramaturgia ja esiintyjyys, 2. vsk (ennen lukiodiplomia)
IT04 Soveltavan teatterin kurssi, 1.–3. vsk
IT05 Teatteritietous 1.–3.vsk
IT06 Esitystekniikka
IT07 Maskottikurssi
IT08 Improvisaation jatkokurssi, 2. vsk

PRI1 Ilmaisutaidon projektikurssi, 1. vsk (huom. 2 jaksoa kestävä, laajuus 2 kurssia)
PRIIlmaisutaidon projektikurssi, 2. vsk (huom. 2 jaksoa kestävä, laajuus 2 kurssia)
PRIIlmaisutaidon projektikurssi, 3. vsk (huom. 2 jaksoa kestävä, laajuus 2 kurssia)
LD08 Teatterin lukiodiplomi, 2. vsk