Suoritusjärjestys

Merkkien selitykset:
a = kurssi suoritettava ensimmäisenä
b,c… = kurssi suoritetaan toisena, kolmantena jne.; aakkosjärjestys määrää kurssijärjestyksen
v = suoritusjärjestys vapaa

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit:

ÄI01  Tekstit ja vuorovaikutus a
ÄI02  Kieli, kulttuuri ja identiteetti b
ÄI03  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa c
ÄI04  Tekstit ja vaikuttaminen d
ÄI05  Teksti ja konteksti e
ÄI06  Nykykulttuuri ja kertomukset f

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

ÄI07  Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen v
ÄI08  Kirjoittamistaitojen syventäminen e g
ÄI09  Lukutaitojen syventäminen e

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  -oppimäärä 

Pakolliset kurssit 

S201  Tekstit ja vuorovaikutus a
S202  Kieli, kulttuuri ja identiteetti b
S203  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa c
S204  Tekstit ja vaikuttaminen d
S205  Teksti ja konteksti e
S206  Nykykulttuuri ja kertomukset f

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

S207  Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
S208  Kirjoittamistaitojen syventäminen
S209  Lukutaitojen syventäminen  

Toinen kotimainen kieli 

Ruotsi, A-oppimäärä
Pakolliset kurssit 

RUA01  Ruotsinkielinen maailmani a
RUA02  Ihminen verkostoissa b
RUA03  Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä c
RUA04  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma d
RUA05 Tiede ja tulevaisuus e
RUA06  Opiskelu, työ ja toimeentulo f

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

RUA07  Kestävä elämäntapa g
RUA08  Viesti ja vaikuta puhuen g

Soveltavat kurssit 

RUA10  Ruotsin abikurssi h

 

Ruotsi, B1-oppimäärä
Pakolliset kurssit 

RUB11  Minun ruotsini a
RUB12  Hyvinvointi ja ihmissuhteet b
RUB13 Kulttuuri ja mediat c
RUB14  Monenlaiset elinympäristömme d
RUB15  Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi e

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

RUB16  Viesti ja vaikuta puhuen f
RUB17  Kestävä elämätapa f

Soveltavat kurssit 

RUB18  Ruotsin abikurssi g

 

Vieraat kielet 

Vieraat kielet, B2-oppimäärä (saksa ja ranska) 

 1. Elämän tärkeitä asioita a
 2. Monenlaista elämää b
 3. Hyvinvointi ja huolenpito c
 4. Kulttuuri ja mediat d
 5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus e
 6. Yhteinen maapallomme f
 7. Kansainvälinen toiminta g
 8. Viesti puhuen ja kirjoittaen h

Vieraat kielet, B3-oppimäärä (saksa, ranska ja espanja) 

 1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen a
 2. Matkalla maailmassa b
 3. Elämän tärkeitä asioita c
 4. Monenlaista elämää d
 5. Hyvinvointi ja huolenpito e
 6. Kulttuuri ja mediat f
 7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus g
 8. Yhteinen maapallomme h
 9. Kansainvälinen toiminta i (espanjassa ei, ranskassa ja saksassa on)
 10. Viesti puhuen ja kirjoittaen j (espanjassa ei ole, ranskassa ja saksassa on) i

Soveltava kurssi: 

 1. Kertauskurssi j (espanjassa EAB39, ranskassa ja saksassa ei ole) 

Italia 

IAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen a
IAB32 Matkalla maailmassa b

Englanti, A-oppimäärä
Pakolliset kurssit 

ENA01  Englannin kieli ja maailmani a
ENA02  Ihminen verkostoissa b
ENA03  Kulttuuri-ilmiöitä c
ENA04  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma d
ENA05  Tiede ja tulevaisuus e
ENA06  Opiskelu, työ ja toimeentulo f

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

ENA07  Kestävä elämäntapa (vähintään a-d kurssit suoritettu)
ENA08  Viesti ja vaikuta puhuen (vähintään a-d kurssit suoritettu)

Soveltavat kurssit
ENA10  Englannin abikurssi g

Matematiikka 

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
Pakolliset kurssit 

MAY1  Luvut ja lukujonot a 

Matematiikan pitkä oppimäärä 

Pakolliset kurssit 

MAA02  Polynomifunktiot ja -yhtälöt b
MAA03  Geometria c
MAA04  Vektorit d
MAA05  Analyyttinen geometria e
MAA06  Derivaatta f
MAA07  Trigonometriset funktiot g
MAA08  Juuri- ja logaritmifunktiot h
MAA09  Integraalilaskenta i
MAA10  Todennäköisyys ja tilastot j 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

MAA11  Lukuteoria ja todistaminen k
MAA12  Algoritmit matematiikassa l
MAA13  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi m 

Soveltavat kurssit 

(MAA14  Syventävä geometrian kurssi MAA8:n jälkeen v)
MAA15  Pitkän matematiikan kertauskurssi m
MAA16  Ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen kurssi n
(MAA17  Talousmatematiikka  MAA5:n jälkeen v) 

Matematiikan lyhyt oppimäärä
Pakolliset kurssit 

MAB02  Lausekkeet ja yhtälöt b
MAB03  Geometria c
MAB04  Matemaattisia malleja d
MAB05  Tilastot ja todennäköisyys e
MAB06  Talousmatematiikka f 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

MAB07  Matemaattinen analyysi (v MAB04 jälkeen)
MAB08  Tilastot ja todennäköisyys II (v MAB05 jälkeen) 

Soveltavat kurssit 

MAB09  Lyhyen matematiikan kertauskurssi g  

Biologia 

Pakolliset kurssit 

BI01 Elämä ja evoluutio, a
BI02 Ekologia ja ympäristö, b 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

BI03 Solu ja perinnöllisyys, c
BI04 Ihmisen biologia, d
BI05 Biologian sovellukset, e
BI06 Biologian laborointikurssi, f 
BI07 Biologian kertauskurssi, g 

Maantiede 

Pakollinen kurssi 

GE01  Maailma muutoksessa, a 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

GE02  Sininen planeetta, b
GE03  Yhteinen maailma, c
GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, d 

Soveltavat kurssit 

GE05  Maantieteen kertauskurssi, e 

Fysiikka 

Pakolliset kurssit 

FY01 Fysiikka luonnontieteenä a 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

FY02 Lämpö b
FY03 Sähkö c
FY04 Voima ja liike d 
FY05 Jaksollinen liike ja aallot e
FY06 Sähkömagnetismi f
FY07 Aine ja säteily g
FY08 Kertauskurssi e
FY09 CERN -kurssi v 

Kemia 

Pakolliset kurssit 

KE01 Kemiaa kaikkialla a 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

KE02  Ihmisen ja elinympäristön kemiaa b
KE03  Reaktiot ja energia c
KE04  Materiaalit ja teknologia d
KE05  Reaktiot ja tasapaino e
KE06  Kemian kertauskurssi f 

Filosofia 

Pakolliset kurssit 

FI01  Johdatus filosofiseen ajatteluun a
FI02  Etiikka v

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

FI03  Yhteiskuntafilosofia v
FI04  Tieto, tiede ja todellisuus v
FI05  Filosofian kertaus- ja projektikurssi (abivuonna) 

Psykologia 

Pakollinen kurssi 

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen a 

Valtakunnalliset syventävät kurssit suositellaan numerojärjestystä, saa valita myös eri järjestyksessä 

PS02 Kehittyvä ihminen a v
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen b v
PS04  Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys c v
PS05  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen d v
PS06 Psykologian kertauskurssi e

Historia 

Pakolliset kurssit 

HI01  Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa a
HI02  Kansainväliset suhteet b
HI03  Itsenäisen Suomen historia c 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

HI04  Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys v
HI05  Ruotsin itämaasta Suomeksi v
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat d 

Soveltavat kurssit 

HI7  Historian kertauskurssi e 

 

Yhteiskuntaoppi 

Pakolliset kurssit 

YH01 Suomalainen yhteiskunta a
YH02 Taloustieto b
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma  b

Valtakunnallinen syventävä kurssi 

YH04 Kansalaisen lakitieto b

Soveltavat kurssit 

YH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (laajuus ½ kurssia) c

 

Uskonto 

Evankelis-luterilainen uskonto 

Pakolliset kurssit 

UE01  Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä a
UE02  Maailmanlaajuinen kristinusko v

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä v
UE04  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa v
UE05  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa v
UE06  Uskonnot ja media v
UE07 Kertauskurssi

Elämänkatsomustieto 

Pakolliset kurssit 

ET01  Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu v
ET02  Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä v

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

ET03  Yksilö ja yhteisö
ET04  Kulttuurit katsomuksen muovaajina
ET05  Katsomusten maailma
ET06  Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus  

Terveystieto 

Pakollinen kurssi 

TE01  Terveyden perusteet a

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

TE02  Ihminen, ympäristö ja terveys b c
TE03  Terveyttä tutkimassa b c
TE04  Terveystiedon kertauskurssi (laajuus 1 kurssi) 

 Liikunta 

Pakolliset kurssit 

LI01  Energiaa liikunnasta v
LI02  Aktiivinen elämäntapa v

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

LI03 Terveyttä liikkuen v
LI04 Yhdessä liikkuen v
LI05 Hyvinvointia liikkuen v

Soveltavat kurssit 

LI06  Vanhat tanssit ja etiketti v
LI07 Liikkuvakoulu-, kilpailu-, valmennus ja erotuomarikurssi v
LI08 Uudet lajit/liiku monipuolisesti kurssi v
LI09 Talviliikuntakurssi v
LI10 Golfin greencardkurssi v
LI11 Omalajikurssi 1 v
LI12 Omalajikurssi 2 v

Musiikki 

Pakolliset kurssit 

MU01  Musiikki ja minä v
MU02  Moniääninen Suomi v

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

MU03  Ovet auki musiikille v
MU04  Musiikki viestii ja vaikuttaa v

Kuvataide 

Pakolliset kurssit

KU01 Kuvat ja kulttuurit v
(KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt) 

Syventävät kurssit 

KU03 Osallisena mediassa v
KU04 Taiteen monet maailmat v

Soveltavat kurssit 

KU05 Taide nyt! v
KU06 Digitaalinen kuva  v
KU07 ELOkuvailmaisu v
KU08 VALOkuvailmaisu  v
KU09 Kuvaviestintä  v
KU10 VALOELO, jatkokurssi v
KU11 PIMA, Piirustus ja maalaus  v
KU12 Taidegrafiikka  v
KU13 Keramiikka ja muotoilu v
KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu  v
KU15 Lavastustaide  v
KU16 Maalaustekniikat v
KU17 Kuvanveisto ja tilataide  v
KU18 Sarjakuva- ja animaatio v
KU19 Digitaalinen muotoilu v

 Ilmaisutaito 

IT01  Ilmaisun perusteet v
IT02  Monologikurssi v
IT03  Soveltavan teatterin kurssi v
IT04   Improvisaatiokurssi v
IT05  Teatteritietous v
PRO2  Projektikurssi v
IT06  Esitystekniikka v
IT07  Maskottikurssi v

Opinto-ohjaus 

Pakolliset kurssit 

OP01  Minä opiskelijana a
OP02  Jatko-opinnot ja työelämä b 

Soveltavat kurssit 

OP3  Tutor-kurssi s  

Teemaopinnot 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

TO1  Monitieteinen ajattelu v
TO2  Tutkiva työskentely teknologialla v
TO2.1 Syntymä ja kuolema eri kulttuureissa v
TO2.2 Kokeellinen luonnontieteiden kurssi v
TO3  Osaaminen arjessa v
TO3.1 Opintoihin orientoiva kurssi v 

Lukiodiplomit 

Valtakunnalliset soveltavat kurssit 

LD02  Kuvataiteen lukiodiplomi (suositellaan 2. vuonna)
LD04  Liikunnan lukiodiplomi (2. tai 3. vuonna)
LD05  Median lukiodiplomi
LD06  Musiikin lukiodiplomi
LD07  Tanssin lukiodiplomi
LD08  Teatterin lukiodiplomi (2. vuonna)