Äidinkieli, S2, toinen kotimainen kieli

Suomen kieli ja kirjallisuus
-oppimäärä

Pakolliset kurssit
ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus
ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI05 Teksti ja konteksti
ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Valtakunnalliset syventävät kurssit
ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen
ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Soveltavat kurssit
ÄI10 Inspiraatiosta ilmaisuksi – kirjoittamisen kurssi
ÄI11 Elokuvakurssi 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

Pakolliset kurssit
S201 Tekstit ja vuorovaikutus
S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
S204 Tekstit ja vaikuttaminen
S205 Teksti ja konteksti
S206 Nykykulttuuri ja kertomukset

Valtakunnalliset syventävät kurssit
S207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
S208 Kirjoittamistaitojen syventäminen
S209 Lukutaitojen syventäminen

Äidinkieli, S2, toinen kotimainen kieli

Suomen kieli ja kirjallisuus
-oppimäärä

Pakolliset opinnot
ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)
ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)
ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)
ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)
ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)
ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)
ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)
ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op)
ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op)
ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

Pakolliset opinnot
S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)
S22 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)
S23 Vuorovaikutus 1 (1 op)
S24 Kirjallisuus 1 (2 op)
S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op)
S26 Kirjoittaminen 1 (1 op)
S27 Vuorovaikutus 2 (1 op)
S28 Kirjallisuus 2 (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
S29 Vuorovaikutus 3 (2 op)
S210 Kirjoittaminen 2 (2 op)
S211 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, A-oppimäärä

Pakolliset kurssit
RUA01 Ruotsinkielinen maailmani
RUA02 Ihminen verkostoissa
RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
RUA05 Tiede ja tulevaisuus
RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUA07 Kestävä elämäntapa
RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Soveltavat kurssit
RUA09 Ruotsin abikurssi

Ruotsi, B1-oppimäärä

Pakolliset kurssit
RUB11 Minun ruotsini
RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
RUB13 Kulttuuri ja mediat
RUB14 Monenlaiset elinympäristömme
RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen
RUB17 Kestävä elämäntapa

Soveltavat kurssit
RUB18 Ruotsin abikurssi

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, A-oppimäärä

Pakolliset opinnot
RUA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)
RUA2 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen (3 op)
RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)
RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)
RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)
RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Ruotsi, B1-oppimäärä

Pakolliset opinnot
RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)
RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op)
RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)
RUB14 Ympäristömme (2 op)
RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)
RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op)

Vieraat kielet

Vieraat kielet, A-oppimäärä

Englanti

Pakolliset kurssit
ENA01 Kieli ja maailmani
ENA02 Ihminen verkostoissa
ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä
ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA05 Tiede ja tulevaisuus
ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Valtakunnalliset syventävät kurssit
ENA07 Kestävä elämäntapa
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Soveltavat kurssit
ENA09 Englannin abikurssi

Vieraat kielet, B2-oppimäärä

Viherlaakson lukiossa saksa ja ranska (kurssit 1–9).

Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAB21 / RAB21 Elämän tärkeitä asioita
SAB22 / RAB22 Monenlaista elämää
SAB23 / RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
SAB24 / RAB24 Kulttuuri ja mediat
SAB25 / RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB26 / RAB26 Yhteinen maapallomme
SAB27 / RAB27 Kansainvälinen toiminta
SAB28 / RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen
SAB29 / RAB29 Kertauskurssi

Vieraat kielet, B3-oppimäärä

Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAB31 / RAB31 / EAB31 / IAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
SAB32 / RAB32 / EAB32 / IAB32 Matkalla maailmassa
SAB33 / RAB33 / EAB33 Elämän tärkeitä asioita
SAB34 / RAB34 / EAB34 Monenlaista elämää
SAB35 / RAB35 / EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
SAB36 / RAB36 / EAB36 Kulttuuri ja mediat
SAB37 / RAB37 / EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB38 / RAB38 / EAB38 Yhteinen maapallomme

Soveltavat kurssit
SAB39 / RAB39 Kansainvälinen toiminta
SAB310 / RAB310 Viesti puhuen ja kirjoittaen
SAB311 / RAB311 / EAB39 Kertauskurssi

Vieraat kielet

Vieraat kielet, A-oppimäärä

Englanti

Pakolliset opinnot
ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)
ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op)
ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)
ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)
ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Vieraat kielet, B2-oppimäärä

Viherlaakson lukiossa saksa ja ranska (kurssit 1–8).

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
SAB21 / RAB21 Perustason alkeet 3 (2 op)
SAB22 / RAB22 Perustaso 1 (2 op)
SAB23 / RAB23 Perustaso 2 (2 op)
SAB24 / RAB24 Perustaso 3 (2 op)
SAB25 / RAB25 Perustaso 4 (2 op)
SAB26 / RAB26 Perustaso 5 (2 op)
SAB27 / RAB27 Perustason jatko 1 (2 op)
SAB28 / RAB28 Perustason jatko 2 (2 op)

Vieraat kielet, B3-oppimäärä

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
SAB31 \ RAB31 \ EAB31 Perustason alkeet 1 (2 op)
SAB32 \ RAB32 \ EAB32 Perustason alkeet 2 (2 op)
SAB33 \ RAB33 \ EAB33 Perustason alkeet 3 (2 op)
SAB34 \ RAB34 \ EAB34 Perustaso 1 (2 op)
SAB35 \ RAB35 \ EAB35 Perustaso 2 (2 op)
SAB36 \ RAB36 \ EAB36 Perustaso 3 (2 op)
SAB37 \ RAB37 \ EAB37 Perustaso 4 (2 op)
SAB38 \ RAB38 \ EAB38 Perustaso 5 (2 op)

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Matematiikka

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
Pakollinen kurssi
MAY1 Luvut ja lukujonot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Pakolliset kurssit
MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt
MAA3 Geometria
MAA4 Vektorit
MAA5 Analyyttinen geometria
MAA6 Derivaatta
MAA7 Trigonometriset funktiot
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA9 Integraalilaskenta
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
MAA12 Algoritmit matematiikassa
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Soveltavat kurssit
MAA15 Ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen starttikurssi
MAA16 Pitkän matematiikan kertauskurssi

Matematiikan lyhyt oppimäärä

Pakolliset kurssit
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB3 Geometria
MAB4 Matemaattisia malleja
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Talousmatematiikka 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAB7 Matemaattinen analyysi
MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II

Soveltavat kurssit
MAB9 Lyhyen matematiikan kertauskurssi

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Matematiikka

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
Pakolliset opinnot
MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)

Matematiikan pitkä oppimäärä

Pakolliset opinnot
MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)
MAA3 Geometria (2 op)
MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)
MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
MAA6 Derivaatta (3 op)
MAA7 Integraalilaskenta (2 op)
MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
MAA9 Talousmatematiikka (1 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
MAA10 3D-geometria (2 op)
MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op)
MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op)

Matematiikan lyhyt oppimäärä

Pakolliset opinnot
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)
MAB3 Geometria (2 op)
MAB4 Matemaattisia malleja (2 op)
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1 op)
MAB7 Talousmatematiikka (1 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
MAB8 Matemaattinen analyysi (2 op)
MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op)

Fysiikka

Pakollinen kurssi
FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Valtakunnalliset syventävät kurssit
FY02 Lämpö
FY03 Sähkö
FY04 Voima ja liike
FY05 Jaksollinen liike ja aallot
FY06 Sähkömagnetismi
FY07 Aine ja säteily 

Soveltavat kurssit
FY08 Kertauskurssi
FY09 CERN-kurssi

Kemia

Pakollinen kurssi
KE01 Kemiaa kaikkialla

Valtakunnalliset syventävät kurssit
KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
KE03 Reaktiot ja energia
KE04 Materiaalit ja teknologia
KE05 Reaktiot ja tasapaino

Soveltavat kurssit
KE06 Kemian kertauskurssi
KE07 Kemian työkurssi

Fysiikka

Pakolliset opinnot
FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)
FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
FY3 Energia ja lämpö (2 op)
FY4 Voima ja liike (2 op)
FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op)
FY6 Sähkö (2 op)
FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op)
FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op)

Kemia

Pakolliset opinnot
KE1 Kemia ja minä (1 op)
KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
KE3 Molekyylit ja mallit (2 op)
KE4 Kemiallinen reaktio (2 op)
KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op)
KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op)

Biologia

Pakolliset kurssit
BI01 Elämä ja evoluutio
BI02 Ekologia ja ympäristö

Valtakunnalliset syventävät kurssit
BI03 Solu ja perinnöllisyys
BI04 Ihmisen biologia
BI05 Biologian sovellukset 

Soveltavat kurssit
BI06 Biologian laborointikurssi
BI07 Biologian kertauskurssi

Maantiede

Pakollinen kurssi
GE01 Maailma muutoksessa

Valtakunnalliset syventävät kurssit
GE02 Sininen planeetta
GE03 Yhteinen maailma
GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Soveltavat kurssit
GE05 Maantieteen kertauskurssi

Biologia

Pakolliset opinnot
BI1 Elämä ja evoluutio (2 op)
BI2 Ekologian perusteet (1 op)
BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op)
BI5 Ihmisen biologia (2 op)
BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op)

Maantiede

Pakolliset opinnot
GE1 Maailma muutoksessa (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
GE2 Sininen planeetta (2 op)
GE3 Yhteinen maailma (2 op)
GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (2 op)

Filosofia

Pakolliset kurssit
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun
FI02 Etiikka

Valtakunnalliset syventävät kurssit
FI03 Yhteiskuntafilosofia
FI04 Tieto, tiede ja todellisuus

Soveltavat kurssit
FI05 Filosofian kertauskurssi
FI06 Väittelykurssi

Uskonto

Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset kurssit
UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Valtakunnalliset syventävät kurssit
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
UE06 Uskonnot ja media

Soveltavat kurssit
UE07 Uskonnon kertauskurssi

Elämänkatsomustieto

Pakolliset kurssit
ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Valtakunnalliset syventävät kurssit
(kysy BYM)
ET03 Yksilö ja yhteisö
ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
ET05 Katsomusten maailma
ET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Filosofia

Pakolliset opinnot
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)
FI2 Etiikka (2 op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
FI3 Yhteiskuntafilosofia (2 op)
FI4 Totuus (2 op)

Uskonto

Evankelisluterilainen uskonto

Pakolliset kurssit
UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)
UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op)
UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op)
UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op)
UE6 Uskonto, tiede ja media (2 op)

Elämänkatsomustieto

Pakolliset kurssit
ET1 Minä ja hyvä elämä (2 op)
ET2 Minä ja yhteiskunta (2 op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot
ET3 Kulttuurit (2 op)
ET4 Katsomukset (2 op)
ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op)
ET6 Tulevaisuus (2 op)

Historia

Pakolliset kurssit
HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
HI02 Kansainväliset suhteet
HI03 Itsenäisen Suomen historia

Valtakunnalliset syventävät kurssit
HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat

Soveltavat kurssit
HI07 Historian kertauskurssi

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit
YH01 Suomalainen yhteiskunta
YH02 Taloustieto
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Valtakunnallinen syventävä kurssi
YH04 Kansalaisen lakitieto

Soveltavat kurssit
YH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Historia

Pakolliset opinnot
HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)
HI2 Kansainväliset suhteet (2 op)
HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
HI4 Eurooppalainen ihminen (2 op)
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op)
HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op)

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset opinnot
YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op)
YH2 Taloustieto (2 op)
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
YH4 Lakitieto (2 op)

Psykologia

Pakollinen kurssi
PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Valtakunnalliset syventävät kurssit
PS02 Kehittyvä ihminen
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen
PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Soveltavat kurssi
PS06 Psykologian kertauskurssi

Terveystieto

Pakollinen kurssi
TE01 Terveyden perusteet

Valtakunnalliset syventävät kurssit
TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE03 Terveyttä tutkimassa

Soveltavat kurssit
TE04 Terveystiedon kertauskurssi

Psykologia

Pakollinen kurssi
PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Valtakunnalliset syventävät kurssit
PS02 Kehittyvä ihminen
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen
PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Soveltavat kurssi
PS06 Psykologian kertauskurssi

Terveystieto

Pakollinen kurssi
TE01 Terveyden perusteet

Valtakunnalliset syventävät kurssit
TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE03 Terveyttä tutkimassa

Soveltavat kurssit
TE04 Terveystiedon kertauskurssi

Liikunta

Pakolliset kurssit
LI01 Energiaa liikunnasta
LI02 Aktiivinen elämäntapa

Valtakunnalliset syventävät kurssit
LI03 Terveyttä liikkuen
LI04 Yhdessä liikkuen
LI05 Hyvinvointia liikkuen

Soveltavat kurssit
LI06 Vanhat tanssit ja etiketti
LI07 Liikkuva- ja hyvinvoiva -koulu
LI08 Uudet lajit/liiku monipuolisesti kurssi
LI09 Talviliikuntakurssi
LI10 Golfin greencard -kurssi
LI11 Omalajikurssi 1
LI12 Omalajikurssi 2

 

Liikunta

Pakolliset opinnot
LI1 Oppiva liikkuja (2 op)
LI2 Aktiivinen elämä (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
LI3 Uudet mahdollisuudet (2 op)
LI4 Yhdessä liikkuen (2 op)
LI5 Virkistystä liikunnasta(2 op)

Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit
OP01 Minä opiskelijana
OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Soveltavat kurssit
OP03 Tutor-kurssi
OP04 Onnistumisen avaimet
OP05 Työelämään tutustuminen

 

Opinto-ohjaus

Pakolliset opinnot
OP1 Minä opiskelijana (2 op)
OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)

Muut kurssit

Teemaopinnot

Valtakunnalliset syventävät kurssit
TO1 Monitieteinen ajattelu
TO2 Tutkiva työskentely teknologialla
TO3 Osaaminen arjessa

Soveltavat kurssit
TO02 Sähköiset oppimisympäristöt ja lukio-opinnot

Taiteiden väliset kurssit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit
TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti
TA2 Nykytaiteen keinoin
TA3 Taidetta kaikilla aisteilla

Muut kurssit

 

 

Lukiodiplomit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit
LD01 Kotitalouden lukiodiplomi
LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi
LD03 Käsityön lukiodiplomi
LD04 Liikunnan lukiodiplomi
LD05 Median lukiodiplomi
LD06 Musiikin lukiodiplomi
LD07 Tanssin lukiodiplomi
LD08 Teatterin lukiodiplomi

Lukiodiplomit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit
LD01 Kotitalouden lukiodiplomi
LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi
LD03 Käsityön lukiodiplomi
LD04 Liikunnan lukiodiplomi
LD05 Median lukiodiplomi
LD06 Musiikin lukiodiplomi
LD07 Tanssin lukiodiplomi
LD08 Teatterin lukiodiplomi