Itsenäinen opiskelu

Lukiossa on mahdollista opiskella kursseja itsenäisesti, mikä tapahtuu kokonaan tai osittain ilman lähiopetusta. Syitä opintojakson itsenäiselle suorittamiselle voivat olla esimerkiksi laaja opinto-ohjelma, muualla hankittu osaaminen tai päällekkäisyydet tarjottimella.

Itsenäinen opiskelu edellyttää riittävän hyvää opintomenestystä kyseisessä oppiaineessa ja kykyä oman työskentelyn aikatauluttamiseen. Oppiaineen ensimmäistä opintojaksoa ei yleensä voi opiskella itsenäisesti. Itsenäisesti suoritettuja kursseja saa olla korkeintaan 1/3 kunkin oppiaineen oppimäärän kursseista. Suoritettua opintojaksoa ei voi opiskella uudelleen itsenäisesti. Itsenäisesti suoritettu opintojakso voidaan arvioida vain hyväksytysti, siitä ei siis voida antaa arvosanaa 4.

Toimi näin, kun aiot suorittaa opintojakson itsenäisesti

  1. Keskustele opintojakson opettajan kanssa mahdollisuudesta suorittaa se itsenäisesti.
  2. Täytä lomake opintojakson itsenäisestä opiskelusta.
  3. Palauta lomake opintojakson opettajalle, joka antaa luvan itsenäiseen opiskeluun.
  4. Noudata opettajan ohjeita ja palauta työt ajallaan.
  5. Varaa opiskelutyöhön aikaa, tee opiskelusuunnitelma ja noudata sitä.

Anomuskaavake täältä tai kanslian viereisestä lomakepisteestä.