Etenemiseste

Oppiaineen opiskelussa on etenemiseste, mikäli opiskelijalla on kyseisessä oppiaineessa sellainen määrä hylättyjä opintojakson arvosanoja 4, että se estää päättötodistuksen saannin.

Opiskelija voi saada luvan jatkaa opintojaan etenemisesteestä huolimatta oppiaineen seuraavilla opintojaksoilla, mutta kyseisiä opintojaksoja ei arvioida eikä merkitä opiskelijan suorituksiin ennen kuin etenemisesteen muodostavat arvosanat on korotettu. Muualla suoritettujen opintojaksojen hylättyjä arvosanoja ei myöskään kirjata järjestelmään, ennen kuin etenemiseste on poistunut.

Nelossääntö

Hylättyjen arvosanojen sallittu määrä lasketaan suoritettujen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen kokonaismäärästä. Kertauskurssit ovat lukion omia soveltavia kursseja, eikä niitä lasketa tässä kohtaa opiskeltujen opintojaksojen kokonaismäärään. Hylättyjen arvosanojen liian suuri määrä on este päättötodistuksen saamiselle. Opiskelijan on syytä varmistaa hyvissä ajoin, ettei hylättyjä kursseja ole liikaa.

Jos opinnot eivät etene tavanomaisesti jossakin oppiaineessa, harkitse tarkkaan, ilmoittaudutko YO-tutkintoon. Lukion koko oppimäärän suorittaminen tulee suunnitella huolellisesti siinä vaiheessa, kun suunnittelee YO-tutkinnon kokeisiin osallistumista.