Arviointiviikko ja uusintakuulustelu

Arviointiviikko

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, joista jokaisessa on oma työjärjestys. Jaksojen lopussa järjestetään arviointiviikko, jolloin pidetään kokeen pohjatunti klo 8.20–9.05 ja koe klo 9.30–12.30. Arviointiviikon aikataulu löytyy lukion kotisivuilta sekä ovista ennen arviointiviikon alkua. Opinto-oppaan ja kotisivujen kalenteriin on merkitty jaksojen arviointiviikkojen aikataulut. Taide- ja taitoaineiden kursseilla on opetusta myös arviointiviikolla. Aikataulusta näissä aineissa opettajat ilmoittavat erikseen.

Kokeisiin osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua opintojakson keeseen arviointiviikolla. Arviointiviikon kokeen voi jättää tekemättä vain sairaudesta johtuvasta syystä. Sairaudesta on ilmoitettava opintojakson opettajalle ennen koetta. Jos opiskelija jättää muusta syystä tulematta opintojakson kokeeseen, katsotaan hänen käyttäneen koemahdollisuutensa.

Lisäaika kokeissa

Opiskelija saa 60 minuuttia lisäaikaa arviointiviikon kokeisiin, jos hänellä on erityisopettajan tai muun asiantuntijan toteama lausunto lisäajan tarpeesta. Lisäaikaa myönnetään harkinnan ja tarpeen mukaan niihin kokeisiin, joissa siitä on todellista hyötyä opiskelijalle. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että apulaisrehtorilla on tieto lisäajan käytöstä 2 viikkoa ennen arviointiviikkoa.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan noin viikon kuluttua arviontiviikon viimeisestä päivästä ja arvosanat merkitään Wilmaan. Opettaja palauttaa opintojakson kokeet ja -työt arviointiviikon jälkeen opintojaksolla ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Uusintakuulustelu

Kunkin jakson jälkeen järjestetään uusintakuulustelu. Hylätty opintojakson suoritus kannattaa suorittaa ensimmäisessä mahdollisessa uusintakuulustelussa. Hylätyn opintojakson saa uusia kerran saman lukuvuoden aikana millä tahansa uusintakuulustelukerralla.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava, kun arvioinnit ovat Wilmassa, viimeistään ilmoitettuna päivänä (katso Tärkeät päivämäärät). Ilmoittautuminen tapahtuu juuri päättyneen jakson osalta Wilmassa Tentit-osiossa. Aikaisempien jaksojen opintojaksojen uusintoihin ilmoittaudutaan sen opettajalle lähetetyllä Wilma-viestillä.

Hyväksytyn opintojakson korottaminen

Syyslukukaudella (jaksoissa 1–2) hyväksytysti suoritetun opintojakson voi uusia 2. jakson uusintakuulustelussa.

Kevätlukukaudella (jaksoissa 3–5) hyväksytysti suoritetun opintojakson voi uusia 5. jakson uusintakuulustelussa.

Kolmantena opintovuonna lukion oppimäärän kokonaan suorittavat abiturientit voivat uusia syksyllä suoritetuista hyväksytyistä opintojaksoista yhden 2. jakson uusinnassa sekä 3. jakson aikana suoritetuista opintojaksoista yhden 3. jakson uusinnassa.