Ainevalintojen muutokset

Oppimäärän laajuuden vaihtaminen, esimerkiksi pitkästä matematiikasta lyhyeen, edellyttää keskustelua aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Muutoksen vaikutukset opinto-ohjelmaan käydään läpi opinto-ohjaajan kanssa, joka myös auttaa lukujärjestyksen päivittämisessä.

Hyväksytyt pitkän matematiikan kurssit, joilla ei ole vastaavuutta lyhyessä matematiikassa, lasketaan opiskelijan kurssimäärään. Hylätyn pitkän matematiikan kurssin saa uusia vastaavan lyhyen matematiikan kurssin kokeena saman lukuvuoden aikana. Huomaa kuitenkin, etteivät kurssien sisällöt täysin vastaa toisiaan.

Hyväksytysti suoritettujen kurssien arvosanat siirretään uuteen oppimäärään. Vanhan oppimäärän hylätyt kurssiarvosanat poistetaan, eli huomioi, että poistetut hylätyt kurssit häviävät suoritustesi kokonaismäärästä!

Hyväksytysti suoritetut pitkän matematiikan ja ruotsin pitkän oppimäärän kurssit korvaavat lyhyen matematiikan ja ruotsin keskipitkän oppimäärän kursseja seuraavasti.

MAA2 → MAB2
MAA3 → MAB3
MAA6 → MAB7
MAA8 → MAB4
MAA10 → MAB5

RUA01 → RUB11
RUA02 → RUB12
RUA03 → RUB13
RUA04 → RUB14
RUA06 → RUB15
RUA07 → RUB17
RUA08 → RUB16

Uuden opetussuunnitelman vastaavuudet:
Pitkän oppimäärän moduuli → Lyhyen oppimäärän moduuli
MAA2 → MAB2
MAA3 → MAB3
MAA6 → MAB8
MAA8 → MAB5
MAA9 → MAB7