Opinto-opas

Lukion oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä 1.8.2021 voimaan tulevan uuden opetussuunnitelman mukaan. Lukuvuosi jaetaan viiteen periodiin. Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka voivat olla yhden oppiaineen tai useamman oppiaineen yhteisiä opintokokonaisuuksia. Kukin oppiaine arvioidaan erikseen omalla arvosanalla, mutta opintojaksojen kokonaisuuksissa oppiaineiden väliset yhteydet ja laajat sisällölliset kokonaisuudet hahmottuvat uudella tavalla.

Opinto-oppaaseen on koottu kaikki opiskeluun liittyvät ohjeet ja säännöt.

Osiossa Lukio-opinnot on hyödyllistä opiskeluun liittyvää tietoa muun muassa ohjauksesta, opiskelijahuollosta, opiskelijan etuuksista jatko-opinnoista.

Lukio-opinnot

1. lukiovuosi

Valitse suunnitelmaasi ja opiskele ensimmäisenä lukiovuonna vähintään 60 opintopistettä.

Opiskele kaikki pakolliset opintojaksot, joissa on merkintä (I), sekä syventävät opintojaksot (I) niistä aineista, jotka kuuluvat suunnitelmaasi.

Valitse lisäksi soveltavia opintojaksoja niin paljon, että opintojen laajuus on yhteensä vähintään 60 opintopistettä.

2. lukiovuosi

Valitse suunnitelmaasi ja opiskele myös toisena lukiovuonna vähintään 60 opintopistettä.

Valitse opintoihisi pakolliset opintojaksot sekä syventäviä opintojaksoja niistä aineista, jotka sinua kiinnostavat.

Toisen vuoden kevään aikana tehdään ylioppilastutkintosuunnitelma.

3. lukiovuosi

Älä jätä liian suurta määrää opintojaksoja kolmannelle lukiovuodelle eli abivuodelle.

Opiskele aineita, jotka kuuluvat YO-tutkintoosi.

Abivuonna opiskellaan 1.–3. jaksoissa.

Abivuoden 3. jakson jälkeen opintopisteitä tulee olla vähintään 150.

Opintojaksot

Jokaisen jakson alussa kunkin opintojakson opettaja ja kurssin opiskelijat sopivat yhdessä opintojakson opiskeluun ja toteutukseen liittyvät asiat: aikataulun, työtavat, arvioinnin ja tarvittavat kurssikohtaiset säännöt.

Katso kurssit ja opintojaksot täältä:

Opintojaksot

Arviointi

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan.

Tutustu eri arviointikohtiin yksityiskohtaisemmin tässä osiossa:

Arviointi

Hyvän opiskelun ohjeet

Opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien yhteinen näkemys hyvän toimintakulttuurin keskeisistä asioista on koottu hyvän opiskelun ohjeisiin. Miten syntyy myönteinen ilmapiiri, miksi tarvitaan järjestyssäännöt ja mitä on hyvä opiskelu?

Hyvän opiskelun ohjeet

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä lukio-opintoihin ja opiskeluun, kuten opintojen suunnitteluun, kurssivalintoihin ja lukujärjestyksen laatimiseen, liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaus