Kuvataiteen opintopolku

“Kauneuden etsiminen, taideilmaisu, on totuuden etsimistä itsestä ja maailmasta.”

Kuvataiteen opintoja on tarjolla yhteensä 19 kurssia. Kuvataiteen opintopolut on suunniteltu siten, että opiskelijan on mahdollista tutustua erilaisiin tekniikoihin ja taiteen sisältöihin monipuolisesti. Taiteen ja sen ilmiöiden tarkastelun keskiössä on oma kuvallinen kasvaminen. Jaksoittaiseen monipuolisuuteen on kiinnitetty huomiota. Kurssien vuosittaiseen sijoittumiseen kurssipaletilla on vaikuttanut myös lukion eri juhlien ja käytänteiden olemassaolo. Esimerkiksi kurssilla KU09 (Kuvaviestintä) toteutetaan ArtViheri-päivänä esitettävän poikkitaiteellisen produktion juliste ja muu graafinen aineisto, ja kurssilla KU15 (Lavastustaide) toteutetaan vanhojentanssien lavasteet.

Kuvataiteen opinnot voi suunnata joko media- tai kuvataidepainotteisiksi, tai opinnot voivat koostua molemmista taiteen alueista. Opintojen päätteeksi tehdään joko median tai klassisen kuvataiteen lukiodiplomi – tai molemmat. Opintoihin sisältyy vierailuja ajankohtaisissa näyttelyissä ja tapahtumissa.

Taidelinjalla kuvataiteen opinnoissa toteutetaan henkilökohtaisesti valitun teeman ympärillä teoksia kurssista toiseen (poikkeuksena kurssit KU01 ja KU02) ja kolmen vuoden aikana syntyneistä teoksista opiskelija kuratoi pienen opintojen päättönäyttelyn.

Kuvataide uudessa Viherissä

Syksystä 2021 lähtien Viherlaakson lukion taideopetus saa kokonaisen kerroksen käyttöönsä, jolloin taiteidenvälisyys opetuksessa mahdollistuu entistä paremmin. Myös kuvataide asettuu uudisrakennuksen pohjakerrokseen ja on siellä valmis vastaanottamaan innokkaita opiskelijoita.

Kuvataideluokkia on yhteensä kolme, joissa kaikissa on sisäänrakennettuina tietynlaisille tekniikoille ja menetelmille sopivia kalusteita ja laitteita: esim. taidegrafiikalle, keramiikalle ja kuvanveistolle. Taide- ja taitoaineiden yhteiskäytössä ovat myös luokista erillään olevat tilat, kuten valokuvastudio ja mediastudio. Kuvataiteella ja käsityöllä on jaettava märkätila, jossa voi tehdä mm. kankaanpainantaa ja muita vettä ja tilaa tarvitsevia tekniikoita. Koulujen yhteinen keramiikkauuni myös sijaitsee luokkien yhteydessä.

Luokkien kalustevalinnoissa on mietitty paitsi ergonomiaa myös tekniikoiden vaatimuksia. On tärkeää, että kalusteet ovat kestäviä ja kasaan meneviä, jolloin ne ovat helposti siirreltäviä esim. maalaustelinetyöskentelyn mahdollistaen.

Tilat on pyritty suunnittelemaan siten, että ne muuntuvat monenlaiseen tekemiseen. Elokuvan editointia, animaation tekemistä ja valokuvien käsittelyä on mahdollista tehdä eriytetyissä, mutta toisiaan lähellä olevissa tiloissa. Valokuvastudiossa on greenscreen-tekniikka. Mediastudio on varustettu iMac-koneilla, ja myös valokuvien tulostukseen on laadukkaat mahdollisuudet. Teknisen työn luokan laserleikkaustekniikka mahdollistaa lavasteiden rakentamisen ja muotoilun. Myös 3D-tulostimet ovat käytössä.

Pohjakerroksen kruunaa upea valoaula, joka kohoaa rakennuksen keskellä korkeuksiin, aina ylimpään kerrokseen asti. Tämä kerroksiin avautuva tila toimii paitsi oppimisen ja taidetyöskentelyn tilana myös galleriana taiteen teoksille ja vaikkapa näyttämönä erilaisille taideteoille: bändeille ja performansseille. Aulan yhteydessä sijaitsee myös koulun oma kirjasto, jossa taideopiskelijat voivat tutkia taidehistoriaa ja etsiä teoksiinsa lähdemateriaalia.

Klassisen kuvataiteen polku

KU04 Taiteen monet maailmat
KU05 Taide nyt!
KU09 Kuvaviestintä
KU11 PIMA, Piirustus ja maalaus
KU12 Taidegrafiikka
KU13 Keramiikka ja muotoilu
KU14 Arkkitehtuuri- ja tilasuunnittelu
KU15 Lavastustaide
KU16 Maalaustekniikat
KU17 Kuvanveisto ja tilataide
KU18 Sarjakuva ja animaatio
KU19 Digitaalinen muotoilu
PRO1 Kuvataiteen projekti 1. lukiovuonna
PRO2 Kuvataiteen projekti 2. lukiovuonna
PRO3 Kuvataiteen projekti 3. lukiovuonna

Mediataiteen polku

KU03 Osallisena mediassa
KU04 Taiteen monet maailmat
KU05 Taide nyt!
KU06 Digitaalinen kuva
KU07 ELOkuvailmaisu
KU08 VALOkuvailmaisu
KU09 Kuvaviestintä
KU10 VALOELO, jatkokurssi,
valokuva- ja elokuvailmaisun jatkokurssi