Hakeminen taidelinjalle

Viherlaakson lukioon haetaan vuosittain yhteishaussa. Taidelinjalle haetaan omana hakukohteenaan. Uusia opiskelijoita hyväksytään vuosittain taidelinjalle yhteensä 25. Sähköinen yhteishaku tapahtuu Opintopolussa. Yhteishaku on auki 7.4.2021 klo 15.00 asti.

Taidelinjan valintakoepäivä on 29.4.2021. Hakijoille lähetetään ohjeet etukäteen. Jokaiselle hakijalle lähetetään kutsu 8.4. sähköisesti. Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansion.

Ohjeet taidelinjan valintakokeeseen 2021

Kaikki taidelinjalle hakevat täyttävät Espoossa käytössä olevan sähköisen ainevalintakortin hakuajan päättymisen jälkeen. Ainevalintakortin täyttämisellä ei ole merkitystä valintapäätökseen, mutta ainevalintakortin tiedot auttavat tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa. Tarkempia ohjeita sähköisestä ainevalintakortista saat oman peruskoulusi opolta.

Viherin taidepainotus antaa sinulle mahdollisuuden laaja-alaiseen taideaineiden opiskeluun kuvataiteessa, ilmaisutaidossa ja musiikissa – joko yhdessä tai erikseen, haluamallasi tavalla. Taideaineet tukevat lukiolaisen hyvinvointia ja antavat vastapainoa muiden aineiden opiskeluun. Taideaineiden opinnot ovat kaikkien opiskelijoiden valittavissa, mutta taidelinjalaisena voit painottaa niitä. Taidelinjalaiset suorittavat lukion aikana taideaineita vähintään 20 opintopisteen verran ja lukiodiplomin. Taidelinjalaisena saat mahdollisuuden osallistua vuosittain eri taiteenlajien yhteistyössä toteutettavaan näytelmäproduktioon, joka esitetään ArtTiede-päivänä.

Tutustu viime vuoden valintakotehtäviin

Lue alta ainekohtaiset ohjeet ja aiemmat valintakoetehtävät huolella.

Kuvataiteen valintakoeohjeet 2020
Kuvataiteen valintakoetehtävät 2020:
Valintakoetehtävät_2020
Kuvataiteet valintakoetehtävä 2

Musiikin valintakoeohjeet ja -tehtävät 2020

Ilmaisutaidon valintakoeohjeet ja -tehtävät 2020

Valintakokeen pisteytys

Taidelinjan valintamenettelyssä pisteitä saa valintakokeesta ja peruskoulun päättötodistuksesta. Valintakokeen maksimipistemäärä on 10. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineista lasketaan painotettu keskiarvo. Äidinkielen, englannin, matematiikan ja historian arvosanoilla painokerroin on neljä. Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

Taidelinjalle valitaan yhteensä 25 opiskelijaa valintakokeen perusteella. Sisäänotossa ei ole kiintiöitä taideaineiden välillä, vaan hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen saatujen pisteiden perusteella.

Taidelinjan alimmat pisterajat

2020: 13,04

2019: 15,12

2018: 13,04

Kaikissa taideaineissa valintakokeen tehtäviä on arvioimassa kaksi opettajaa, ja heidän perustelunsa tehtävien arvioinnista kirjataan arviointilomakkeeseen. Keväästä 2017 alkaen musiikin ja ilmaisutaidon tehtävät on myös videoitu. Tallenteita katsotaan ainoastaan mahdollisten oikaisupyyntöjen yhteydessä.

Koska valintakokeesta saa jatkossa 10 pistettä, on ollut perusteltua lisätä hiukan myös peruskoulun päättötodistuksesta laskettavien pisteiden painoarvoa. Tämä tehdään painotetun keskiarvon avulla. Äidinkieli, englanti, matematiikka ja historia painotetaan kertoimella neljä. Pärjätäkseen lukiossa opiskelijalla toivotaan olevan hyvät valmiudet ja opiskelutaidot äidinkielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa sekä reaaliaineissa, joita tässä painotuksessa edustaa historia.

Taidelinjan valintakoe järjestetään joka vuosi huhti–toukokuussa. Hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen noin viikkoa aikaisemmin.