Entiset viheriläiset kertovat

Charlotta Cederberg

TAUSTAA

Nimi: Charlotta Cederberg
Nykyinen status: Sairaanhoitaja
Nykyinen työpaikka: HUS, Naistenklinikka, Lasten ja nuorten sairaudet,
vastasyntyneiden teho-osasto
Korkein suoritettu koulutus: Ammattikorkeakoulututkinto
Viherissä opiskellut vuodet: 2012–2016

2020. Hetki ennen kuin astut osaston puolelle tietäen, että seuraavat 12 h käytät maskia COVID-19-viruksen vuoksi. Eli pirteänä ja valmiina yövuoroon.

Lukion jälkeen

Kun olit saanut valkolakin, mitä teit seuraavaksi? Lähditkö opiskelemaan vai piditkö välivuoden?

Hain opiskelemaan jo samana vuonna, kun valmistuin Viheristä. Hain yhteishaussa sairaanhoitajan AMK-linjalle. Halusin jatkaa opiskelemista heti valmistumisen jälkeen, sillä ajattelin, että muuten saattaisin menettää motivaationi opiskeluun. Olen melko maanläheinen sekä käytännöllinen ihminen ja haluankin suunnitella elämääni huolella.

Millaista työsi on?

Työskentelen sairaanhoitajana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). Aloitin tämänhetkisen työsuhteeni joulukuussa 2019 Naistenklinikan vastasyntyneiden teho-osastolla Saarella. Lähdin jo opiskelun aikana suuntautumaan vastasyntyneiden teho- ja sairaalahoitoon harjoittelujaksojen ja kesäsijaisuuksien kautta. Osastona kuulumme lasten ja nuorten sairauksien alle, vaikka fyysisesti sijaitsemme naistentautien ympärillä. Osastomme sijainti on suunniteltu tarkoin, sillä yläpuolellamme ovat synnyttäneiden ja synnyttämistä odottavien naisten osastot. Osastomme alapuolelta taas löytyvät mm. synnytys- ja leikkausosasto sekä päivystysosasto. Näin ollen osastomme sijainti mahdollistaa nopean ensihoidon ja sairaanhoidon, jos synnytyksen yhteydessä tapahtuu komplikaatiota tai jos kyseessä on riskiraskaus.

Osastomme on aina valmis ottamaan vastaan uuden potilaan, ja potilaat viipyvät osastollamme parista tunnista jopa useampiin kuukausiin hoidon tarpeesta riippuen. Tyypillisimpiä potilasryhmiämme ovat vastasyntyneet, joilla on syntymän yhteydessä asfyksiaa eli hapenpuutetta, hypoglykemia eli alhainen verensokeri sekä keskoset eli ennenaikaisena (ennen 37. raskausviikkoa) syntyneet vauvat.

Osastomme sairaanhoitajat ja lastenhoitajat tekevät kolmivuorotyötä, ja saamme toivoa ja vaikuttaa työvuoroihimme. Perinteisesti vuoroissamme on potilastyössä vaihtelevasti 16–23 sairaan- tai lastenhoitajaa sekä vähintään kaksi lääkäriä. Lisäksi vuorossa on aina yksi vastaavana toimiva sairaanhoitaja, joka on ns. kartalla koko osaston hoitaja- ja potilastilanteesta, ja kaksi ensihoitotasoista hoitajaa, jotka huolehtivat Naistenklinikalla syntyvistä vauvoista, jotka syntymänsä jälkeen tarvitsevat ensihoitoa tai virvoittelua. 1–3 lääkehuoneessa työskentelevää sairaanhoitajaa sekä arkisin farmaseutti huolehtivat potilaiden lääkkeiden, ravinteiden yms. valmistelusta. Vastasyntyneet eivät pysty nielemään tabletteja, joten osastomme lääkevalikoima koostuu erilaisista nestemäisistä ja jauhemaisista lääkkeistä. Lisäksi potilaidemme annoskoot ovat erittäin pieniä, ja monen lääkkeen kohdalla tuleekin miettiä, onko annos liian suuri, jos sitä ollaan antamassa kerralla yli 1 ml. Yleensä lääkehuoneessa pelaammekin max. 1 ml:n kokoisilla ruiskuilla ja potilaan lääkeannos saattaakin olla jopa vain 0,03 ml.

Hoitaja saa vuorossaan yleensä 1–3 potilasta riippuen hoidon vaativuudesta ja osaston potilasmäärästä. Vastaava hoitaja suunnittelee aina tulevan vuoron hoitajajaon eli sen, kuka ottaa vastuun kenestäkin potilaasta. Potilaan hoitoon kuuluu huolehtia hygieniasta, ravitsemuksesta, yleisvoinnista ja lääkityksestä. Lisäksi vastasyntyneen vanhemmilla on oikeus osallistua vauvansa hoitoon heti alusta alkaen. Hoitajina ohjaamme sekä tuemme vanhempia hoitamaan ja huolehtimaan vauvastaan.

Vaikka työvuorojemme runko on jokaiselle samanlainen, ei yksikään vuoro eikä yksikään potilas ole samanlainen. Jokainen vastasyntynyt on yksilö, jolla on omat tarpeensa. Koska vastasyntynyt ei pysty kertomaan voinnistaan, tarpeistaan tai kivustaan, hoitajana joudumme arvioimaan vauvan olemusta erilaisilla tavoilla antaaksemme parasta mahdollista hoitoa. Hoitotyössä on tärkeintä muistaa se, että aina saa kysyä apua ja neuvoa ja aina oppii uutta, sekä se, että sitä, mitä et ole kirjannut potilasraporttiin, et ole tehnyt!

Miten päädyit urallesi?

Paperilla olen keskiverto opiskelija. Pänttäämisestä ja ahkerasta opiskelemisesta huolimatta arvosanani olivat lukioaikana rimaa hipovia. Arvosanoillani en lähtenyt edes harkitsemaan yliopistoon hakemista. Muutenkin pidän enemmän toiminnasta sekä käsillä tekemisestä.

Sairaanhoitajaksi päädyin hakemaan, koska tiesin alan moninaisuudesta ja koska opinnot vaikuttivat mielenkiintoisilta. Tiesin, että halutessani voisin päästä tekemään itselleni mieleistä työtä sekä tehdä ihmisläheistä työtä ja auttaa muita.

Hain opiskelemaan Diakonia-ammattikorkeakouluun. Olin kuullut koulusta paljon hyvää mm. vanhoilta viheriläisiltä. Diakin arvot kohtasivat omieni kanssa. Diak painottaa kaikissa opinnoissaan lähimmäisenrakkautta, etiikkaa ja moraalia, ja nämä arvot näkyvät konkreettisesti koko opiskelun ajan. Sen lisäksi, että opintojen aikana saimme valmiuksia hoitaa toista ihmistä fyysisesti, saimme valmiuksia kohdata ihmisen yksilönä sekä ymmärtää yksilön moninaisuutta.

Opiskelun aikana päästään harjoittelemaan kädentaitoja sekä oppimaan sairaanhoitajan työn tekemistä erilaisissa työympäristöissä. Harjoitteluiden aikana pohditaan omaa kehitystä ja ammatillista kasvua sekä saadaan mahdollisesti ajatusta siitä, millaista työtä halutaan valmistumisen jälkeen lähteä tekemään.

Oman opiskeluni aikana huomasin nopeasti, että erityisesti lasten kanssa työskentelyn koin voimauttavaksi sekä palkitsevaksi. Nykyiseen työpaikkaani päädyin oman kiinnostukseni ja motivaationi ansiosta, ja vaikka työ on vaativaa, tarkkaa ja psyykkisesti erityisen rankkaa, on perheen ja lapsen tukeminen heti alusta lähtien palkitsevaa.

Miten Viheri kenties liittyy tähän?

Vuosina, joina opiskelin Viherissä, sain perspektiiviä siihen. millaisia omat voimavarani ovat ja mistä olen kiinnostunut. Opettajat olivat ymmärtäväisiä ja tukivat opiskeluiden aikana.

Vuodet Viherissä

Mitkä olivat mielestäsi kolme parasta asiaa Viherissä?

  • – Opettajat
  • – Taidelinja
  • – Luovuus

Joulukuussa 2013 Thaimaan lomalla. Reissu, jossa raahasin perheeni kiertämään kaikki historialliset ja uskonnolliset temppelit.

Mitä haluat sanoa lukion valinnastasi?

Olen iloinen, että sain opiskella lukiovuoteni Viherissä. Opiskelu oli mielekkäällä tavalla mukavaa ja vähän rempseää. Opettajat heittäytyivät ihanasti mukaan yhteiseen toimintaan ja yllättivät aina uudestaan luovuudellaan.

Minkälainen kaveriporukka sinulla oli lukiossa?

Viheri-vuosinani kuuluin taidelinjalle. Kaikki olivat kavereita keskenään mm. yhteisten kiinnostuksenkohteiden kautta. Lisäksi vietin muutaman läheisemmän kaverin kanssa paljon aikaa yhteisillä tunneilla ja vapaa-ajalla.

Minkälaista opiskelu lukiossa oli?

Opiskelu oli mielekästä. Nautin siitä, kun sai itse suunnitella omaa opintopolkuaan sekä lukujärjestystään. Muistaakseni ruotsi aiheutti suurimmalle osalle päänvaivaa ja meitä taisikin olla useampi, jotka pääsivät nauttimaan samoista kursseista useampaankin otteeseen. Pidin kovasti myös laajasta taidekurssivalikoimasta.

Miten koit ylioppilaskirjoitukset ja niihin valmistautumisen?

Muistaakseni abikurssit olivat kattavia ja hyödyllisiä ja opettajilta sai hyviä vinkkejä itseopiskeluun sekä erilaista materiaalia tueksi. En ole ainakaan traumatisoitunut pahasti, sillä en juurikaan mitään kirjoituksista muista.

Mitkä ovat parhaita lukiomuistojasi?

Parhaisiin muistoihin kuuluvat kuvataidekurssit, ilmaisutaitokurssien esitykset, vanhojentanssit, joulujuhlat ja keväthetket. Päiväunien ottaminen tuntien välissä ja kavereitten kanssa vietetty aika. Myös uskonnontunnit jäivät mieleen.

Vinkkejä lukiolaisille

Mitä haluaisit sanoa lukiolaiselle tai lukiossa aloittavalle tärkeinä vinkkeinä opiskeluun ja muuhun lukiolaisen elämään?

Muista nauttia lukioajasta, tee muistoja. Opiskele itsellesi mieluisia aineita.

Heti ensimmäisestä kurssista alkaen hyvistä muistiinpanoista on hyötyä kirjoituksiin valmistautuessa!!

Omien lukiovuosien ja nykyhetken tarkastelu

Mitä valmiuksia lukio antoi sinulle myöhempiin opintoihisi tai uraasi?

Yleissivistys, kriittinen ajattelu, avun vastaanottaminen ja auttaminen. AMK-opiskelua varten olin saanut jo lukioajoilta hyvän peruspohjan tarvitsemalleni matematiikalle sekä erilaisten kirjallisten tehtävien tekoon.

Mikä on tietty lukioaikasi konkreettinen oivallus tai oppimiskokemus, jonka haluat mainita?

Kehityspsykologian ja maailmanuskontojen kurssien pitäisi kuulua pakollisiin kursseihin. (En tiedä, kuuluvatko tänä päivänä…?) Molemmat kurssit ovat erittäin maailmaa avartavia ja ainoastaan hyödyksi.

Mitkä asiat elämässäsi ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä?

Se, että teen työtä, jolla on tarkoitus, ja se, että näen oman työni jäljen.

Perhe ja ystävät ovat tärkeitä. Vaikeina aikoina on myös tärkeää, että lähellä on ihmisiä, joihin voi turvautua ja jotka toimivat tukiverkkona.