Tapahtumat

Viherlaakson lukion opiskelijoille ja huoltajille järjestetään monia juhlia ja tapahtumia. Juhlapäivinä noudatetaan yleensä poikkeavaa lukujärjestystä eivätkä opiskelijoiden varsinaiset lukujärjestykset ole voimassa. Juhlat ja tapahtumat kuuluvat lukion oppimäärään ja siksi ne ovat pakollisia. Lukiolaisen tulee osallistua myös kunkin kurssin omaan ohjelmaan kuuluviin vierailuihin tai retkiin.

Viherlaakson lukion vuotuisia yhteisiä juhlia ja tapahtumia ovat lukuvuoden aloitus, RO-tunnit jaksoittain, ArtTiede-päivä, itsenäisyyspäivän juhla, joulujuhla, teema- ja vierailupäivä sekä keväthetki.

Uusille lukiolaisille järjestettävä ykkösten päivä on pakollinen ensimmäisen vuositason opiskelijoille. Vanhojentanssit kuuluvat vanhojentanssikurssin suoritusvaatimuksiin ja ovat kurssilaisille pakolliset. Ensimmäisen vuositason opiskelijoille on vanhojenpäivän juhlaan osallistuminen pakollista; he pääsevät yleisönä katsomaan vanhojentansseja. Abibrunssi, penkkarit ja rekka-ajelu ovat abeille tärkeitä tapahtumia, mutta ne eivät ole opiskelijoille pakollisia. Penkkarien jälkeinen rekka-ajelu on opiskelijoiden järjestämä tapahtuma, ei lukion.

Viherlaakson lukion juhlat ja tapahtumat:

 • Lukuvuoden aloitus
 • RO-tunnit
 • Uusien ykkösten päivä
 • ArtTiede-päivä
 • Itsenäisyyspäivän juhla
 • Joulujuhla
 • Vanhojentanssit
 • Abibrunssi
 • Penkkarit
 • Keväthetki
 • YO-juhla

Juhlat ja tapahtumat kuuluvat suomalaiseen kouluperinteeseen ja tapakulttuuriin. Juhlat aikatauluttavat selkeästi lukion sekä opiskelijoiden lukuvuotta ja kertovat ajan kulusta sekä opiskelijan varttumisesta lukion aikana. Juhlat luovat arjen yläpuolelle kohoavia merkityksiä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä kulttuurien tuntemusta. Lukion opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa koulun juhlia, ja he myös esiintyvät niissä.

Opiskelijat ilmoittautuvat juhlassa/tapahtumassa aina henkilökohtaisesti omalle ryhmänohjaajalle, joka kirjaa läsnäolijat. Jos opiskelija ei pääse paikalle juhlaan, poissaololupa on anottava ryhmänohjaajalta tai rehtorilta normaaliin tapaan Wilma-lomakkeella. Lukiolaisten on osallistuttava vuosittain vähintään kuuteen tapahtumaan tai juhlaan. Jos opiskelija on toistuvasti poissa juhlista, hän joutuu tekemään korvaavia tehtäviä.