Digitaalinen YO-koe

Viimeinen paperinen YO koe, matematiikka, pidettiin 1.10.2018. Kokeet lähetettiin lukioon sinetöidyissä kuorissa. Ennen kuorten avaamista sekä valvojat että opiskelijat tarkistivat, että kuoret ja sinetit olivat ehjiä.

Kaikki YO-tutkinnon kokeet ovat digitaalisia. Siksi opiskelijat harjoittelevat kokeiden tekemistä tietokoneella heti ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen. Kokeita tehdään lautakunnan abitti-kokeina, mutta myös muissa sähköisissä koeympäristöissä.

Lukio-opintojaan varten opiskelijoiden kannattaa hankkia kunnollinen kannettava tietokone. Konetta hankittaessa pitää varmistaa, että se voidaan käynnistää USB-tikulta. Opintojen aikana lukiolaiset perehtyvät  tietokoneen käyttöön opiskelussa ja oma kone tulee tutuksi. Opiskelijoiden tulee osata mm. koneen käynnistys USB-tikulta.

Lautakunnan ohje kokeessa käytettävästä tietokoneesta

YO-kokeessa kokelas käyttää omaa opiskelukannettavaansa tutkintosaliin rakennetussa langallisessa lähiverkkossa. Sähkön saanti varmistetaan työmaakeskuksiin kytketyillä jatkojohdoilla. Koejärjestelmä tallentaa kokelaan vastauksia palvelimelle koko ajan ja palvelin kopioi itsensä varapalvelimelle. Myös sähkökatkoksiin on varauduttu.