Ylioppilastutkinto

Lukion opinnot antavat laajan yleissivistävän tietopohjan sekä auttavat opiskelijaa suuntautumaan haluamalleen alalle ja valmentavat tuleviin ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelijat painottavat opintojaan valitsemalla oppiaineiden syventäviä kursseja sekä kertauskursseja kiinnostuksensa ja YO-tutkintoon valitsemiensa kokeiden perusteella.

Kolmantena opiskeluvuotena keskitytään YO-kirjoituksiin. Jos opiskelijan opintokertymä on kahden ensimmäisen lukiovuoden ajalta n. 60 kurssia, hän voi abivuoden aikana keskittyä opiskelemaan YO-tutkinnossa kirjoitettavien aineiden kursseja.

YO-tutkinnon merkitys jatko-opiskelupaikkaa hakiessa

Opiskelijoita valitaan korkea-asteen oppilaitoksiin entistä enemmän pelkästään YO-tutkinnon arvosanojen perusteella. Opinto-ohjauksessa opiskelijoille selvitetään, miten valinnat eri aloilla tehdään.

Tutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon pakolliset neljä koetta ja lukion oppimäärän 75 kurssia. Todistukseen merkitään hyväksytyt ja korotetut arvosanat. Jos korotus tehdään tutkinnon valmistumisen jälkeen, siitä saa erillisen todistuksen.

Arvosanat ovat laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B), approbatur (A) ja improbatur (I).