Vuorottelu lähiopetukseen

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 19.11.2020, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Ryhmä päätti uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Etupainotteisilla linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen uhkaan. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan tarvittaessa. Espoon tiedote

Viherlaakson lukion arviointiviikko päättyy 1.12., ja sen jälkeen lukiolaiset siirtyvät etäopetukseen seuraavasti:

* 3. vsk:n opiskelijoille suunnatut kurssit ajalle ke–pe 2.–4.12.

* 2. vsk:n opiskelijoille suunnatut kurssit ajalle ma–pe 7.–11.12.

* 1. vsk:n opiskelijoille suunnatut kurssit ajalle ma–pe 14.–18.12.

Ja ma 21.12. kaikki ryhmät etänä (koulupäivä sekä illan joulujuhla).

Arviointiviikon koejärjestelyt pyritään toteuttamaan mahdollisimman turvallisesti. Osa kokeista järjestetään etänä, ja etäjärjestelyistä ryhmät saavat suoraan tiedon omilta opettajiltaan. Mikäli koe järjestetään koululla, tulee opiskelijan saapua koeaamuna suoraan luokkatilaan käytävillä oleskelun sijaan. Myös kokeen ja ruokailun jälkeen tulee poistua välittömästi oppilaitoksen tiloista. Lukiolaisten toivotaan käyttävän maskia koko koulupäivän ajan. Jos maski on unohtunut kotiin, maskin voi hakea vahtimestarilta.

Vanhojen tanssien kurssit jatkuvat turvallisuusohjeita noudattaen, mutta viikolla 50 (23.–27.11.) kyseisten kurssien opetus tapahtuu etänä.

23.11.2020