Vilppi

Vilppi

Viherlaakson lukiossa noudatetaan jatkuvan arvioinnin periaatetta. Osa kurssin aikana tehtävistä töistä arvioidaan, ja näistä töistä annetut pisteet vaikuttavat suoraan jakson päätteeksi annettavaan kurssin lopulliseen arvosanaan. Koska lukiossa opiskellaan paljon tekemällä tehtäviä pareittain tai ryhmissä, lukiolaiselle voi tulla joskus houkutus kopioida tehtäviä kavereiltaan tai internetistä. Viherlaakson lukiossa ei hyväksytä vilpillistä käytöstä ja puutumme siihen.

Viherlaakson lukion linjaus
Jos opiskelija plagioi kurssityön, kopioi toisen tekemiä tehtäviä, palauttaa toisen tekemän työn omissa nimissään, lunttaa tai muuten syyllistyy vilppiin, hänelle annetaan kirjallinen varoitus. Ennen varoituksen antamista kuullaan opettajaa, opiskelijaa ja huoltajaa.

Säädökset
Lukiolain 26 §:ssä todetaan, että opiskelijaa, joka harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen.

Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 11 §:ssä säädetään vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksesta. Jos opiskelija syyllistyy vilppiin tai rikkoo tutkintojärjestystä YO-kokeessa, hänen kaikki kyseisellä kirjoituskerralla tekemänsä kokeet hylätään.