Vilppi

Viherlaakson lukiossa noudatetaan jatkuvan arvioinnin periaatetta. Osa kurssin aikana tehtävistä töistä arvioidaan, ja näistä töistä annetut pisteet vaikuttavat jakson päätteeksi annettavaan kurssin lopulliseen arvosanaan.

Koska lukiossa opiskeltaessa tehdään paljon tehtäviä pareittain tai ryhmissä, lukiolaiselle voi tulla joskus houkutus kopioida tehtäviä kavereiltaan tai internetistä. Viherlaakson lukiossa ei hyväksytä vilpillistä käytöstä, ja puutumme siihen.

Viherlaakson lukion linjaus

Jos opiskelija plagioi kurssityönsä, kopioi toisen tekemiä tehtäviä, palauttaa toisen tekemän työn omissa nimissään, lunttaa tai muuten syyllistyy vilppiin, hänelle annetaan kirjallinen varoitus. Ennen varoituksen antamista kuullaan opettajaa, opiskelijaa ja huoltajaa.

Säädökset

Lukiolain 26 §:ssä todetaan, että opiskelijaa, joka harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen.

Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 11 §:ssä säädetään vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksesta. Jos opiskelija syyllistyy vilppiin tai rikkoo tutkintojärjestystä YO-kokeessa, hänen kaikki kyseisellä YO-tutkintokerralla tekemänsä kokeet hylätään.