Taidelinjan valintamenettely

Taidelinjan valintamenettelyssä pisteitä saa valintakokeesta ja todistuksesta. Valintakokeesta voi saada enimmillään 10 pistettä.

Valintakokeessa käytetään arviointilomakkeita. Niissä on kirjattuna kriteeristö, jonka mukaan tehtävät pisteytetään.

Kuvataiteen pisteytys
Ilmaisutaidon pisteytys
Musiikin pisteytys

Tehtäviä arvioi kaksi opettajaa, ja heidän perustelunsa tehtävien arvioinnista kirjataan arviointilomakkeeseen. Keväästä 2017 alkaen musiikin ja ilmaisutaidon tehtävät on myös videoitu. Tallenteita katsotaan ainoastaan mahdollisten oikaisupyyntöjen yhteydessä.

Koska valintakokeesta saa jatkossa 10 pistettä, on ollut perusteltua lisätä hiukan myös peruskoulun päättötodistuksesta laskettavien pisteiden painoarvoa. Tämä tehdään painotetun keskiarvon avulla. Äidinkieli, englannin kieli, matematiikka ja historia painotetaan kertoimella neljä. Pärjätäkseen lukiossa opiskelijalla toivotaan olevan hyvät valmiudet ja opiskelutaidot äidinkielessä, vieraassa kielessä, matematiikassa sekä reaaliaineissa, joita tässä painotuksessa edustaa historia.

Valintakoe järjestetään joka vuosi toukokuun alkupuolella. Hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen noin viikkoa aikaisemmin.