Tuutoritoiminta

Tuutoroinnin keskeinen päämäärä on ohjata uusia opiskelijoita sopeutumaan heidän uuteen opiskeluympäristöönsä. Tuutorit ohjaavat ja auttavat lukion aloittavaa uutta opiskelijaa opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten kurssivalinnoissa ja koulun käytänteissä. Tuutori pyrkii auttamaan opiskelijaa ottamaan itse vastuun opiskelustaan jo lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Tuutorit edistävät myös uusien opiskelijoiden keskinäistä tutustumista sekä koko lukion yhteisöllisyyttä. Tuutorit ovat tärkeässä roolissa uusien opiskelijoiden ryhmäytymisessä sekä erilaisten opiskelijoille järjestettävien tapahtumien organisoinnissa. Tuutorit pyrkivät ryhmänä luomaan mukavan ja turvallisen ilmapiirin, joka lisää jokaisen viihtyvyyttä koulussa.

Tuutori on toisen vuoden opiskelija. Uudet tuutorit valitaan vuosittain. Tuutori on saanut tehtäväänsä koulutuksen. Tuutorit käyvät tekemässä lukioesittelyjä yläkouluille ja ovat mukana lukion avoimien ovien päivissä.

Tuutoroinnista on iloa myös tuutorille itselleen. Tuutoritehtävien myötä vastuunottokyky kasvaa, tiimityöskentelytaidot ja yhteistyökykyisyys kehittyvät, esiintymistaidot vahvistuvat ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa paranee.

Tuutoritoiminta sopii kaikille, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja haluavat auttaa toisia opiskelijoita. Aktiivisesta tuutoritoiminnasta saa erillisen todistuksen ja kurssisuorituksen. Uusien tuutorien haku järjestetään vuosittain keväällä.

Tuutoroinnin vastuuhenkilönä toimii opinto-ohjaaja Riina Kujanpää ja Markku Granath.