Tuntikiertokaavio

Viherlaakson lukiossa käytetään tuntikiertokaaviota. Kurssivalinnat eri palkeista muodostavat viikkotyöjärjestyksen kaavion numeroinnin perusteella.

Tuntikiertokaavio ja ruokailuvuorot