Tietoa erityisjärjestelyiden hakemisesta ylioppilastutkintoa varten

Tässä tiedotteessa kerrotaan asioista lyhennetysti, kaikki tarkemmat ohjeet löytyvät täältä:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf?v=190220

Ylioppilaskokeisiin on mahdollista hakea erityisjärjestelyitä lukemisen- ja kirjoittamisen erityisvaikeuden (=lukivaikeuden), sairauden tai vamman, vieraskielisyyden, erityisen vaikean elämäntilanteen tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Edellä mainitut syyt eivät automaattisesti oikeuta erityisjärjestelyiden käyttöön, vaan edellytyksenä on, että syy estää kokelasta suorittamasta koetta samalla tavoin kuin muut kokelaat. Erityisjärjestelyiden sisältö määräytyy tapauskohtaisesti syiden luonteen ja niiden aiheuttamien vaikeuksien asteen mukaisesti (YTL 2020)  Hakemus on toimitettava lautakuntaan viimeistään kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta ja syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta. Opiskelijan on kuitenkin otettava yhteyttä jo reilusti ennen, sillä hakemuksen koostamisessa voi mennä useitakin viikkoja. Hakemuksen tulee olla valmiina rehtorin lähetettävänäviimeistään ko. määräpäivänä.

Erityisjärjestelyiden tarkoituksena luoda kokelaille kohtuulliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kokeiden suorittamiseen. Lisäksi tärkeää on muistaa, että: 

– Erityisjärjestelyiden sisältö määräytyy tapauskohtaisesti syiden luonteen ja niiden aiheuttamien vaikeuksien asteen mukaisesti 

– Lukio-opinnoissa tai muissa opinnoissa havaittu tuen tarve ja toteutetut tukitoimet toimivat yhtenä perusteena erityisjärjestelyiden tarvetta arvioitaessa 

– Erityisjärjestelyjä haetaan ennen tutkinnon aloittamista (voi kuitenkin anoa hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos niiden tarve havaitaan tutkinnon aloittamisen jälkeen) 

Tässä esimerkkejä niistä erityisjärjestelyistä yo-kokeisiin, joita esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden pohjalta voidaan hakea: 

– Suurennettu kirjasinkoko 

– Suurempi näyttö 

– Lisäaika (+2h)

– Arvostelussa huomioon ottaminen (hylätyn/hylättyjen arvosanojen pistekorotus) 

– Jos lukivaikeuden arvioidaan vaikuttavan koesuoritukseen erittäin paljon, erityisjärjestelynä voidaan myöntää oikeus myös pienryhmätilaan 

Haettavat erityisjärjestelyt sairauden tai vamman taikka niihin rinnastettavan muun syyn pohjalta ovat pitkälti samat, joita lukivaikeuden vuoksi voidaan hakea. Näiden lisäksi järjestelyitä voidaan hakea sen pohjalta, mitä esimerkiksi lääkäri suosittaa ylioppilaskokeisiin. Lisätietoa löydät viestin alussa olevasta linkistä, YTL:n erityisjärjestelymääräykset. 

Vieraskielisyyshakemuksella voidaan hakea lisäaikaa erityisjärjestelynä. Vieraskieliselle kokelaalle, jolla on puutteita opetuskielen hallinnassa, voidaan myöntää hakemuksesta erityisjärjestelynä kaksi tuntia lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa. Hakemuksessa mainittujen tietojen ja opettajilta pyydettyjen arviointien sisältö pisteytetään ylioppilastutkintolautakunnassa erityisjärjestelymääräysten mukaan. Jos tarvittavat pisteet tulevat täyteen ja tarve lisäaikaan tulee hakemuksesta ilmi, voidaan lisäaikaa myöntää. Tarkempaa tietoa löydät YTL:n sivulta: YTL:n erityisjärjestelymääräykset, s. 11. 

Erityisjärjestelyitä voidaan hakea ja myöntää myös erityisen vaikean elämäntilanteen pohjalta, nämä lausunnot voi tehdä kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri. Lisätietoa:  YTL:n sivulta.

Sairaus tai vamma, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus eli lukivaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Tässä pisteitä voidaan nostaa sen mukaan, minkä verran lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, sairaus tai vamma tai vaikea elämäntilanne arvioidaan vaikuttavan koesuoritukseen. Korotettu pistemäärä voi olla kuitenkin enintään yhtä suuri kuin approbatur (A) -arvosanan vähimmäispistemäärä. Korotus riippuu kokeen kokonaispistemäärästä ja siitä pistemäärästä, joka kokeesta olisi mahdollisesti tulossa. Välttämättä pistekorotuksenkaan kanssa ei siis saa automaattisesti hyväksyttyä arvosanaa. Tarkempaa tietoa löydät viestin alussa olevasta linkistä, YTL:n erityisjärjestelymääräykset, s. 13. 

Lisätietoja voit kysyä erityisopettajalta tai rehtorilta:  

– Erityisopettaja: lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, vieraskielisyys  

– Rehtori: sairaus/vamma 

– Kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja: erityisen vaikea elämäntilanne

26.5.2020