Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan työn ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon opastaminen. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä rokotus-, seksuaalineuvonta-, raskaudenehkäisy-, päihde- ja mielenterveysasioissa sekä muissa terveyteen liittyvissä asioissa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelijalla on mahdollisuus tulla terveydenhoitajan terveystarkastukseen. Tarpeen mukaan terveystarkastukseen voi varata ajan milloin tahansa opiskelujen aikana. Terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata opiskelijan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotoille.

Avovastaanotolle voi hakeutua ilman ajanvarausta. Avovastaanotto on niinä päivinä, jolloin terveydenhoitaja on paikalla, klo 11–12. Avokäynnillä annetaan ohjausta ja neuvontaa akuutteihin asioihin.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin terveystarkastukseen tarjotaan mahdollisuus pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tarkastus painottuu sairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen terveydentilan ongelmien havaitsemiseen.

Kutsunnanalaisille pojille ja varusmiespalvelukseen hakeutuville tytöille tehdään ennakkoterveystarkastus.

Lääkärin kannanotto on tärkeä opiskelukykyä ja opinnoissa selviämistä uhkaavissa tilanteissa, mm. mielenterveyden ongelmissa, joiden selvittely ja hoito suunnitellaan yhdessä terveydenhoitajan ja muiden opiskeluhuollon ammattilaisten kanssa. Sairauksien tarkempi diagnostiikka ja hoito sekä pitkäaikaissairauksien seuranta eivät sisälly opiskeluterveydenhuoltoon, vaan tarvittaessa opiskelija ohjataan terveysasemalle tai erikoissairaanhoidon arvioon. Opiskeluterveydenhuollon sairaanhoito on opiskelukykyä ylläpitävää hoitoa. Opiskeluterveydenhuollossa ei kirjoiteta sairauslomatodistuksia.

Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

Espoon keskitetty opiskeluterveydenhuollon toimipiste, Virastopiha 2 C, 3. krs, tarjoaa toisen asteen opiskelijoille terveyden- ja sairaanhoidon palveluja.

Opiskeluterveydenhuollon keskitetty ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus: puh. 09 8166 1234, soittoajat ma–to 8.30–15.30 ja pe 8.30–14.

Meillä on nyt myös TerkkariChat!

Terveydenhoitaja
Liisa Luostarinen
paikalla ma, ti ja pe
puh. 040 507 9607
liisa.luostarinen@espoo.fi / Wilma

 

Lisätietoja ja TerkkariChat:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Koululaiset_ja_opiskelijat