Tarkistusarvostelu

Kokelas, joka on tyytymätön arvosteluun, voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus on jätettävä rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa.

Jos haluat tehdä tarkistusarvostelupyynnön, tee näin:

 1. Maksa 50 €/aine lautakunnan tilille FI58 5000 0121 5038 08  määräajassa (14 vrk). Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa
  a) kokelaan nimi
  b) koulu
  c) ja aine/aineet, josta tarkistusarvostelua pyydetään.
 2. Lähetä hakemus rehtorille sähkäpostilla. Varmista, että viestissäsi on kaikki alla olevat tiedot:
  a) Kokelaan nimi
  b) Päiväys
  c) Aine, joka halutaan arvioitavan uudelleen
  d) Tilinumero, jonne maksu palautetaan, jos pistemäärä nousee
  e) Tilin haltijan nimi
 3. Liitä hakemukseen kuitti maksusta
 4. Rehtori lähettää pyynnön YTL:ään. Saat vahvistusviestin rehtorilta, kun hakemus on välitetty YTL:ään.