Tarkistusarvostelu

Kokelas, joka on tyytymätön arvosteluun, voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa.

Jos haluat tehdä tarkistusarvostelupyynnön, tee näin:

  1. Juttele ensin kokeesi korjanneen opettajan kanssa.
  2. Maksa maksu lautakunnan määräajassa.
  3. Käy rehtorin luona henkilökohtaisesti….
  4. … tai lähetä rehtorille hakemus tarkistusarvostelusta ja kuitti maksusta sähköpostitse määräajassa. Varmistu siitä, että hakemuksessasi on kaikki tarvittavat tiedot. Katso kohta hakemuksen tiedot!
  5. Rehtori lähettää pyynnön YTL:ään.

Hakemuksen tiedot
Hakemuksessa on ehdottomasti oltava päiväys sekä kokelaan yhteystiedot, tilinumero ja tilin haltijan nimi. Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa kokelaan nimi, koulu ja aine/aineet, josta tarkistusarvostelua pyydetään. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä tarkistusarvostelussa muuttuu. Maksu tarkistusarvostelusta/aine on 50 euroa. Lautakunnan tilinumero tarkistusarvostelun maksamista varten on FI58 5000 0121 5038 08.