Tapahtumat

Lukion oppimäärään kuuluu opiskelijoille yhteisiä pakollisia juhlia ja tapahtumia. Kyseisinä päivinä juhlan aikana noudatetaan poikkeavaa lukujärjestystä eikä opiskelijoiden varsinaiset lukujärjestykset ole voimassa. Kaikilla opiskelijoilla on velvollisuus osallistua. Sen lisäksi lukiolaisen tulee osallistua kunkin kurssin ohjelmaan kuuluviin vierailuihin tai tapahtumiin.

Viherlaakson lukion vuotuisia yhteisiä juhlia ja tapahtumia ovat RO-tunnit jaksoittain, lukuvuoden aloitus, ArTiede -päivä, itsenäisyyspäivän juhla, joulujuhla, teema-ja vierailupäivä ja keväthetki.

Uusien ykkösten päivä on pakollinen ensimmäisen vuositason opiskelijoille, vanhojen tanssit kuuluvat vanhojen tanssien kurssin suoritusvaatimuksiin ja on pakollista kurssilaisille. Tanssien päiväjuhla on pakollinen  ensimmäisen vuositason opiskelijoille, jotka pääsevät katsomaan vanhoja tansseja yleisössä. Abibrunssi, penkkarit sekä rekka-ajelu ovat abeille tärkeitä tapahtumia, mutta eivät ole opiskelijoille pakollisia. Penkkariajelu on opiskelijoiden järjestämä tapahtuma,  ei lukion.

  • Lukuvuoden aloitus elokuussa, kaikki opiskelijat
  • RO-tunnit, kaikki opiskelijat
  • Uusien ykkösten päivä, ensimmäisen vuositason opiskelijat
  • ArTiede, kaikki opiskelijat
  • Itsenäisyyspäivän juhla, kaikki opiskelijat ja uudet ylioppilaat
  • Joulujuhla, kaikki opiskelijat
  • Vanhojen tanssit, pakollinen kurssilaisille, päiväjuhla myös ensimmäisen vuositason opiskelijoille
  • Abibrunssi, penkkarit ja rekka-ajelu, eivät ole pakollisia, rekka-ajelu opiskelijoiden järjestämä
  • Keväthetki, kaikki opiskelijat
  • YO-juhla, uudet ylioppilaat

Juhlat ja tapahtumat kuuluvat suomalaiseen kouluperinteeseen ja tapakulttuuriin. Juhlat aikatauluttavat selkeästi lukion sekä opiskelijoiden lukuvuotta, kertovat ajan kulusta ja opiskelijan varttumisesta lukion aikana. Juhlat luovat arjen yläpuolelle kohoavia merkityksiä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä kulttuurien tuntemusta. Lukion opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa koulun juhlia ja he myös esiintyvät niissä.

Opiskelijat ilmoittautuvat juhlassa/tapahtumassa aina henkilökohtaisesti ryhmänohjaajalle, joka kirjaa läsnäolijat. Jos opiskelija ei pääse paikalle juhlaan, poissaololupa on anottava ryhmänohjaajalta tai rehtorilta normaaliin tapaan Wilma-lomakkeella. Lukiolaisten on osallistuttava vuosittain vähintään kuuteen tapahtumaan tai juhlaan. Jos opiskelija on toistuvasti poissa juhlista, hän joutuu tekemään korvaavia tehtäviä.