Taito- ja taideaineet

Taito- ja taideaineet   Pakolliset Syventävät
Liikunta   2 3
Musiikki   1—2 3
Kuvataide   1—2 3
Ilmaisutaito     7
Opinto-ohjaus   1 1