Taidelinjan kurssit

Taidekurssien suoritusjärjestys

Taidelinjalaiset suorittavat kymmenen taiteiden kurssia joko ilmaisutaidosta, kuvataiteesta tai musiikista yhdessä tai erikseen. Lisäksi tulee suorittaa jonkin edellä mainitun aineen lukiodiplomi. Alla olevat suoritusjärjestykset ovat suuntaa antavia.

Ilmaisutaito 

Ilmaisutaidon kurssit IT01 ja IT02 ovat taitoja korostavia peruskursseja, joten ilmaisutaidon opintopolku kannattaa aloittaa niistä. Muuten suoritusjärjestys on vapaa. Suoritettuaan kolme ilmaisutaidon kurssia opiskelija voi tehdä teatterin lukiodiplomin LD08. Se suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena.

Projektikursseilla PRO1 ja PRO2 tehdään taideaineiden rajoja ylittävä esitys koulun Art Viheri -tapahtumaan. Projektikurssille osallistuminen ei edellytä peruskurssien suorittamista, mutta se on suositeltavaa. 

Opiskelija voi valita saman ilmaisutaidon kurssin useaan kertaan, koska kurssit, kurssityöt ja kursseilla valmistettavat esitykset ovat joka kerta erilaisia. Opiskelija saa jokaisesta suorittamastaan ilmaisutaidon kurssista kurssimerkinnän, vaikka hän osallistuisi samalle kurssille kaksikin kertaa. 

Kaikki ilmaisutaidon kurssit ovat soveltavia kursseja, jotka arvostellaan suoritusmerkinnällä. Lukiodiplomista saa arvosanan 4–10. 

Ilmaisutaidon kurssit:

IT01 Ilmaisun perusteet, 1. vsk
IT02 Improvisaation perusteet, 1. vsk

IT03 Ohjaus, dramaturgia, esiintyjyys, 2. vsk (ennen lukiodiplomia)
IT04 Soveltavan teatterin kurssi, 1.–3. vsk
IT05 Teatteritietous, 1.–3. vsk
IT06 Esitystekniikka
IT07 Maskottikurssi

IT08 Improvisaation jatkokurssi, 2. vsk

PRI1 Ilmaisutaidon projekti 1. vuonna (huom. kaksi jaksoa kestävä, laajuus 2 kurssia)
PRI2 Ilmaisutaidon projekti 2. vuonna (huom. kaksi jaksoa kestävä, laajuus 2 kurssia)
PRI3 Ilmaisutaidon projekti 3. vuonna (huom. kaksi jaksoa kestävä, laajuus 2 kurssia)

LD08 Teatterin lukiodiplomi, 2. vsk


Kuvataide 

Kuvataiteen opinnot voi suunnata joko media- tai kuvataidepainotteisiksi, tai opinnot voivat koostua näistä molemmista taiteen alueista. Opintojen päätteeksi tehdään joko median- tai klassisen kuvataiteen lukiodiplomi – tai molemmat. Alla olevat suoritusvaihtoehdot ovat suuntaa antavia. Diplomityön voi tehdä 2. tai 3. opiskeluvuonna ja kurssille voi osallistua, kun on suorittanut vähintään neljä kuvataiteen kurssia. 

Klassisen kuvataiteen polku: 

KU01 Kuvat ja kulttuurit, 1. vsk

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt, 2. vsk
KU04 Taiteen monet maailmat, 2. vsk
KU05 Taide nyt!, 2.–3. vsk
KU09 Kuvaviestintä, 3. vsk
KU11 Piirustus ja maalaus, 1. vsk
KU12 Taidegrafiikka, 2.–3. vsk
KU13 Keramiikka ja muotoilu, 1.–2. vsk
KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu, 2. vsk
KU15 Lavastustaide, 2. vsk
KU16 Maalaustekniikka, 1.–2. vsk
KU17 Kuvanveisto ja tilataide, 1.–2. vsk
KU18 Sarjakuva ja animaatio, 1.–2. vsk
KU19 Digitaalinen muotoilu
PRK1 Kuvataiteen projekti 1. vuonna
PRK2 Kuvataiteen projekti 2. vuonna
PRK3 Kuvataiteen projekti 3. vuonna 

LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi, 2.–3. vsk

Mediataiteen polku: 

KU01 Kuvat ja kulttuurit, 1. vsk
KU03 Osallisena mediassa, 1. vsk
KU04 Taiteen monet maailmat, 2. vsk
KU05 Taide nyt!, 2.–3. vsk
KU06 Digitaalinen kuva, 1. vsk
KU07 ELOkuvailmaisu, 2. vsk
KU08 VALOkuvailmaisu, 1. vsk
KU09 Kuvaviestintä, 2. vsk
KU10 Valokuva- ja elokuvailmaisun jatkokurssi, 3. vsk

LD05 Median lukiodiplomi, 2.–3. vsk 

KU20 Kuvispassi


Musiikki

Suoritusjärjestys on alla olevan taulukon mukainen. Kuorossa voi olla mukana läpi opiskeluajan, ja siitä saa joka vuosi uuden kurssisuorituksen.

Musiikin kurssit:

MU01 Musiikki ja minä, 1. vsk

MU02 Moniääninen Suomi, 1.–2. vsk
MU03 Ovet auki musiikille, 2.–3. vsk
MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa, 2.–3. vsk
MU05 Bändikurssi, 2. vsk
MU06 Soittokurssi, 1.–3. vsk
MU07 Musiikkiteknologian kurssi, 2.–3. vsk
MU08 Kuoro, 1.–3. vsk (mahdollista tehdä 3 kurssia koko lukion aikana)
PRM1 Musiikin projekti 1. vuonna
PRM2 Musiikin projekti 2. vuonna
PRM3 Musiikin projekti 3. vuonna 

LD06 Musiikin lukiodiplomi, 2.–3. vsk