Suuri moderni lukio

Viherlaakson lukio toimii väistötiloissa Kutojantiellä, Espoon Nihtisillassa. Nyt rakennetaan uutta modernia suurlukiota. Saneeraus- ja rakennushankkeessa Viherlaakson koulutilat miltei kaksinkertaistuvat. Minkälainen lukio Viherlaaksoon rakennetaan voidaan nyt kysyä. Vastaus ei ole vielä kovin yksityiskohtainen, mutta jotain on jo tiedossa. Tällä sivulla kerrotaan hankkeen suunnitelmista ja kokeiluista, joiden avulla pyritään selvittämään muun muassa tilojen monikäyttöisyyttä, muunneltavuutta ja kalustamista.

Moderni historiallinen miljöö
Suunnittelun lähtökohtana on ollut vanhan historiallisen kouluympäristöä säilyttäminen ja sen yhdistäminen nykyaikaisiin, moderneihin koulutiloihin. Tavoitteena on luoda rauhalliset, viihtyisät ja toimivat tilat ottaen huomioon uusien oppimiskäsitysten mukainen pyrkimys avoimempaan ja joustavampaan oppimisympäristöön.

Opiskelua monella tavalla
Koulun tilat mahdollistavat tulevaisuudessa erikokoisten ryhmien työskentelyn, työtapojen tarkoituksenmukaisen eriyttämisen ja oppilaiden ja opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn. Oppimistilat suunnitellaan niin, että myös kalustuksen avulla niistä voidaan luoda joustavia. Näissä tiloissa myös opiskelijoiden ja oppilaiden on itsenäisesti mahdollista muovata tiloja sopiviksi monipuolisiin työtapoihin. Tilojen muunneltavuus vastaamaan eri työtapoja tukee käyttäjien omaa aktiivisuutta ja toimijuutta ja opiskelun itseohjautuvuutta.

Opiskelua ei rajoitu luokkatiloihin
Oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden opiskella monissa koulun tiloissa, ei pelkästään luokkahuoneessa. Kouluun suunnitellaan keskeisesti sijaitseva kirjasto-monimediatila. Kirjastossa opiskelija tai työryhmä voi keskittyä tiedonhakuun tai kirjoittamiseen ja hakemansa tiedon analyysiin. Tarvittavat tilarajaukset muodostetaan esimerkiksi kalusteilla, lasiseinillä ja sermeillä. Tavoitteena on luoda kutsuva, viihtyisä ja innostava työskentely-ympäristö.

Samaan tapaan vanha sali rakennuksessa 1 on saneerauksen jälkeen avoin monimuotoinen opiskelu- ja opetustila. Salin monikäyttöisyys toteutetaan siirrettävien kalusteiden avulla ja sali varustetaan pimennysverhoin.

Viherlaaksoon rakennetaan tilat suurelle lukiolle
Lukion oppilasmäärän kasvaessa lisätilan tarve luonnollisesti myös kasvaa. Uusilla rakennuksilla koulun kokoa kasvatetaan niin, että lukion tarvitsemat lisätilat saadaan sijoitettua kokonaisuuteen.

Suuressa 600-opiskelijan lukiossa resurssit riittävät sekä taidepainotuksen toteuttamiseen että monipuoliseen ja laajaan kurssitarjontaan. Lukion taidelinjalla voi opiskella laaja-alaisesti kuvataiteita, teatteria, kirjoittamista ja musiikkia.

Koulun ja lukion painotukset näkyvät koko rakennuskokonaisuudessa luoden samalla koululle ja lukiolle yhteisöllistä identiteettiä. Tämä toteutuu muun muassa taideaineiden monipuolisen opiskelun mahdollistavien tilojen kautta sekä taideaineiden ja visuaalisen kulttuurin läsnäololla koko koulun tiloissa.

Muunneltavuus ja joustavuus ohjaavat suunnittelua ja kalustamista
Oppimisympäristön muunneltavuus ja joustavuus edellyttävät, että kiintokalusteita on vähän ja irtokalusteet ovat kevyitä ja helposti siirrettäviä toiminnan tarpeiden mukaan.

Opetustilojen kokoa voidaan muuttaa ja liittää niitä väliovien ja siirtoseinien avulla toisiinsa ja aulatiloihin. Toiminnan ja toimijoiden näkyvyyttä ja kontakteja lisätään sisätilojen lasiseinillä ja -ovilla. Aula- ja käytävätiloja käytetään itsenäiseen työskentelyyn, ryhmätöihin ja oleskeluun. Kulkureitit ja poistumistiet jätetään vapaaksi kalusteista.

Kaikki liikuntatilat rakenneteen uudelleen
Rakennuksessa 1 sijaitsevassa vanhassa liikuntasalissa on opetettu pääasiassa tanssia ja pienimuotoisempaa ryhmäliikuntaa sekä järjestetty musiikinopetukseen liittyviä esiintymisiä.

Koulun liikuntasali toimii koulun liikunnanopetuksen ohella kuntalaisten käytössä iltaisin ja viikonloppuisin monen lajin liikuntapaikkana. Se mitoitetaan palvelemaan lähialueen aikuisten ja lasten liikunta- ja urheiluseuratoimintaa sekä muuta kuntalaiskäyttöä. Liikuntasalien koon määrittävät alueella olevat muut sisäliikuntatilat, koulun koko ja tontin koko.

Viherlaakson koulun ja lukion tulevat oppilasmäärä on lähes 1000 oppilasta. Tämän takia koulu on varustettava isolla, väliverhoin jaettavalla liikuntasalilla. Sali yksi osa varustetaan muun muassa peileillä ja tangoilla ja tanssin opetuksen tarpeita ajatellen. Liikuntasalin vapaat mitat ovat 19 x 35 m, vapaa korkeus 8m. Salin päädyssä on avattava siirtokatsomo. Pukuhuoneista on helppo kulkuyhteys ulkokentille.

Koulun pihalle sijoitetaan esim. hiekkatekonurmipintainen aidattu monitoimikenttä 12-20 x 23-40 m ja asfalttipintainen katukoripallokenttä 16-19 m x 21-32 m. Koulun pallokentän koko on 61 x 101 m. Kenttä on iltaisin ja viikonloppuisin myös urheiluseurakäytössä.