Suuri moderni lukio

Viherlaakson lukio toimii väistötiloissa Kutojantiellä, Espoon Nihtisillassa. Nyt rakennetaan uutta modernia suurlukiota. Saneeraus- ja rakennushankkeessa Viherlaakson koulutilat miltei kaksinkertaistuvat. Sitä, minkälainen lukio Viherlaaksoon rakennetaan, voidaan nyt kysyä. Vastaus ei ole vielä kovin yksityiskohtainen, mutta jotain on jo tiedossa. Tällä sivulla kerrotaan hankkeen suunnitelmista ja kokeiluista, joiden avulla pyritään selvittämään muun muassa tilojen monikäyttöisyyttä, muunneltavuutta ja kalustamista.

Moderni historiallinen miljöö
Suunnittelun lähtökohtana on ollut vanhan historiallisen kouluympäristön säilyttäminen ja sen yhdistäminen nykyaikaisiin, moderneihin koulutiloihin. Tavoitteena on luoda rauhalliset, viihtyisät ja toimivat tilat ottaen huomioon uusien oppimiskäsitysten mukainen pyrkimys avoimempaan ja joustavampaan oppimisympäristöön.

Opiskelua monella tavalla
Koulun tilat mahdollistavat tulevaisuudessa erikokoisten ryhmien työskentelyn, työtapojen tarkoituksenmukaisen eriyttämisen ja oppilaiden ja opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn. Oppimistilat suunnitellaan niin, että myös kalustuksen avulla niistä voidaan luoda joustavia. Näissä tiloissa myös oppilaiden ja opiskelijoiden on itsenäisesti mahdollista muovata tiloja sopiviksi monipuolisiin työtapoihin. Tilojen muunneltavuus eri työtapoja vastaamaan tukee käyttäjien omaa aktiivisuutta ja toimijuutta sekä opiskelun itseohjautuvuutta.

Opiskelu ei rajoitu luokkatiloihin
Oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden opiskella monissa koulun tiloissa, ei pelkästään luokkahuoneessa. Kouluun suunnitellaan keskeisellä paikalla sijaitseva kirjasto-monimediatila. Kirjastossa opiskelija tai työryhmä voi keskittyä tiedonhakuun tai kirjoittamiseen ja hakemansa tiedon analyysiin. Tarvittavat tilarajaukset muodostetaan esimerkiksi kalusteilla, lasiseinillä ja sermeillä. Tavoitteena on luoda kutsuva, viihtyisä ja innostava työskentely-ympäristö.

Samaan tapaan vanha sali rakennuksessa 1 on saneerauksen jälkeen avoin monimuotoinen opiskelu- ja opetustila. Salin monikäyttöisyys toteutetaan siirrettävien kalusteiden avulla ja sali varustetaan pimennysverhoin.

Viherlaaksoon rakennetaan tilat suurelle lukiolle
Lukion oppilasmäärän kasvaessa lisätilan tarve luonnollisesti myös kasvaa. Uusilla rakennuksilla koulun kokoa kasvatetaan niin, että lukion tarvitsemat lisätilat saadaan sijoitettua kokonaisuuteen.

Suuressa 600 opiskelijan lukiossa resurssit riittävät sekä taidepainotuksen toteuttamiseen että monipuoliseen ja laajaan kurssitarjontaan. Lukion taidelinjalla voi opiskella laaja-alaisesti kuvataidetta, teatteria, kirjoittamista ja musiikkia.

Koulun ja lukion painotukset näkyvät koko rakennuskokonaisuudessa luoden samalla koululle ja lukiolle yhteisöllistä identiteettiä. Tämä toteutuu muun muassa taideaineiden monipuolisen opiskelun mahdollistavina tiloina sekä taideaineiden ja visuaalisen kulttuurin läsnäolona koko koulun tiloissa.

Muunneltavuus ja joustavuus ohjaavat suunnittelua ja kalustamista
Oppimisympäristön muunneltavuus ja joustavuus edellyttävät, että kiintokalusteita on vähän ja irtokalusteet ovat kevyitä ja helposti siirrettäviä toiminnan tarpeiden mukaan.

Opetustilojen kokoa voidaan muuttaa ja niitä voidaan liittää väliovien ja siirtoseinien avulla toisiinsa ja aulatiloihin. Toiminnan ja toimijoiden näkyvyyttä ja kontakteja lisätään sisätilojen lasiseinillä ja -ovilla. Aula- ja käytävätiloja käytetään itsenäiseen työskentelyyn, ryhmätöihin ja oleskeluun. Kulkureitit ja poistumistiet jätetään vapaiksi kalusteista.

Kaikki liikuntatilat rakennetaan uudelleen
Rakennuksessa 1 sijaitsevassa vanhassa liikuntasalissa on opetettu pääasiassa tanssia ja pienimuotoisempaa ryhmäliikuntaa sekä järjestetty musiikinopetukseen liittyviä esiintymisiä.

Koulun liikuntasali toimii koulun liikunnanopetuksen ohella kuntalaisten käytössä iltaisin ja viikonloppuisin monen lajin liikuntapaikkana. Se mitoitetaan palvelemaan lähialueen aikuisten ja lasten liikunta- ja urheiluseuratoimintaa sekä muuta kuntalaiskäyttöä. Liikuntasalien koon määrittävät alueella olevat muut sisäliikuntatilat, koulun koko ja tontin koko.

Viherlaakson koulun ja lukion tuleva oppilas- ja opiskelijamäärä on lähes 1 000. Tämän vuoksi koulu on varustettava isolla väliverhoin jaettavalla liikuntasalilla. Salin yksi osa varustetaan muun muassa peileillä ja tangoilla tanssin opetuksen tarpeita ajatellen. Liikuntasalin vapaat mitat ovat 19 x 35 m, vapaa korkeus 8 m. Salin päädyssä on avattava siirtokatsomo. Pukuhuoneista on helppo kulkuyhteys ulkokentille.

Koulun pihalle sijoitetaan esim. hiekkatekonurmipintainen aidattu monitoimikenttä 12–20 x 23–40 m ja asfalttipintainen katukoripallokenttä 16–19 m x 21–32 m. Koulun pallokentän koko on 61 x 101 m. Kenttä on iltaisin ja viikonloppuisin myös urheiluseurakäytössä.