Tietotekniikka opiskelussa

Lukiolaisen oppimisympäristö on monipuolinen. Sekä opiskelijan oma tietokone että verkossa olevat digitaaliset järjestelmät ovat olennainen osa kokonaisuutta. Tässä alla on lueteltu oppimisympäristön digitaaliset työkalut ja palvelut.

Lukion opiskelijan edellytetään hankkivan oma opiskelussa tarvittava laite. Lukio suosittelee opiskelijoiden perehtyvän sekä tämän sivun ohjeisiin, että YTL:n ohjeisiin. Opiskelun sujuvuuden kannalta olennaista on se, että opiskelija tottuu laitteeseensa ja oppii käyttämään sen kaikkia opiskelussa tarvittavia ominaisuuksia.

YTL:n ohje tietokoneen hankintaan

Opiskelussa tarvittavan tietokoneen ominaisuudet

  • Sähköisten oppimisympäristöjen, kuten ItsLearning, O365, Google Classroom, peda.net, sujuva käyttö.

Tietotekniikan käytön perehdytys ja tuki
Opintonsa aloittavat lukiolaiset perehdytetään kaikkiin lukiossa käytettäviin oppimisympäristön sähköisiin järejstelmiin. Ensimmäisellä jaksolla kakkien ykkösten lukujärjestyksessä on teemaopintojen kurssi (TO03), minkä aikana lukiolaiset perehtyvät  mm. tässä alla lueteltuihin ohjelmiin. Perehtyminen jatkuu sitten myös oppiaineen kursseilla. Lukion tvt-tiimiin kuuluu opettajia ja tietotekniikan ammattilaisia. Lukuvuonna 2018-2019 tukipalvelusta vastaa siviilipalvelusta suorittava Joonas Parviainen. Joonaksen tavoitat vahtimestarin kopilta.  TVT-asioiden vastuuopettaja on Annika Ampuja.

Tulostaminen lukusalissa

  1. Tallenna tulostettava tiedosto USB tikulle.
    HUOM! Tulostin tunnistaa vain PDF-muodossa tallennettuja tiedostoja, joten tallenna tulostettava tiedosto PDF muotoon.
  2. Kytke USB-tikku tulostimen USB-porttiin.
  3. Tulostin avaa USB-aseman automaattisesti ja voit selata tiedostoja nuolien avulla.
  4. Kun löydät halutun tiedoston, paina OK.
  5. Tässä valikossa voit valita kopioiden määrän ja/tai mahdollisia muita tulostukseen liittyviä asetuksia.
  6. Paina OK kerran vielä tulostaaksesi.

Wilma
Wilma on käytössä kaikilla oppitunneilla.  Opettajien kurssipäiväkirjat tuntimerkintöineen tallentuvat wilmaan. Wilman kautta opettajat ovat yhteydessä sekä opiskelijoihin että huoltajiin. Poissaolot anotaan sähköisellä lomakkeella wilmassa. Myös opiskelijoiden arviointi tehdään wilman kurssipäiväkirjaan.

Office 365
Jokainen lukiolainen Espoossa saa käyttöönsä Office 365 -palvelun, johon sisltyy uusin MS-Office -ohjelmisto. Office 365 -pavelua käytetään Fronterin rinnalla. Sinne palautettaan kursseilla suoritettavia tehtäviä ja käydään kirjoitettuja keskusteluja, sekä saadaan vertaispalautetta muilta opiskelijoilta. Lisäksi Office-paketista käytetään tuttuun tapaan wordia ja power-pointtia esitelmien ja esseiden tekoon. Reaaliaineissa käytetään Exceliä ja open officen vastaavaa Calc ohjelmaa erilaisten kuvaajien tekoon.

TI-Nspire CX CAS
TI-Nspide on matemattisissa aineissa käytettävä symbolisen laskennan sovellus. Sitä käytetään kaikilla matematiikan kursseilla matemaattisen tekstin tuottamiseen ja laskujen laskemiseen tietokoneella. Ohjelma korvaa täysin fyysisen laskimen. Ohjelmasta on saatavilla Windows- ja iOS-versiot.

Muut ohjelmat
Lisäksi koulussamme käytetään ainaki seuraavia ohjelmia.
Kuvankäsitelyssä ja graafisessa sunnitelussa käytetään seuraavia
Photoshop
Paintshoppro7
GIMP
InDesing

Animaatioiden tekoon
StopMotion
Animatron

Käsitekarttoihin
CmapTools
Popplet

Edellisten lisäksi käytössä on vielä useita selaimella käytettäviä sovelluksia eri aineissa.