Oppilaitoksen itsearviointi

Viherlaakson lukion itsearvioinnin tarkoituksena on tukea asetettujen tavoitteiden toteutumista, edistää säädösten ja määräysten toteuttamista, parantaa koulumme koulupalvelujen laatua, edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, tukea koulutuksen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä sekä parantaa kasvamisen ja oppimisen edellytyksiä. Lisäksi arvioinnilla pyritään kehittämään koulun, opettajien, opiskelijoiden, huoltajien ja koko työyhteisön yhteistyötä, toimintakykyä ja johtajuutta.

Arviointiin osallistuvat opettajat, opiskelijat, vanhemmat sekä johtokunta. Tietoa oppilaitoksen toiminnasta kerätään joka vuosi. Anna palautetta rehellisesti ja rakentavasti, jos sinulta sitä kysytään. Voit aina keskustella myös henkilökohtaisesti opettajiesi, ryhmänohjaajasi, opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. Wilman palautelomakkeella voit myös kertoa terveisesi.