Oppiaineet

Suunnitelmakortista näet miten paljon pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja on kussakin aineessa. Kortista näet myös minä vuonna ne on tarkoitettu opiskeltavan. Kunkin kurssin sisältö on kuvattu oppiaineittain ja kuvauksert löytyvät ao linkeistä.

Kuvaa klikkaamalla opintosuunnitelmakortti aukeaa omalle välilehdelle.

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Uskonto  / elämänkatsomustieto
Terveystieto

Taito- ja taideaineet
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Ilmaisutaito

Opinto-ohjaus
Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit 47-51
Syventävät kurssit vähintään 10
Kurssit yhteensä vähintään 75