Päättöarviointi

Lukion päättöarvosana määräytyy oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssiarvosanojen keskiarvon perusteella. Jos opiskelijan osaaminen on  opiskelun loppuvaiheessa selvästi kurssiarvosanojen keskiarvoa parempaa, päättöarvosanaa voidaan korottaa. Opiskelija voi korottaa päättöarvosanaa myös erillisessä korotustentissä. Päättöarvioinnista päättää opiskelijan opettajat yhdessä rehtorin kanssa. Soveltavien kurssien vaikutus aineen oppimäärän arviointiin määritellään ainekohtaisesti.

Numeroarviointi vai suoritusmerkintä
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

Opiskelija on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän seuraavissa tapauksissa:
– liikunnasta
– sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin
– valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä on maksimissaan kaksi kurssia.

Pakollisista ja valtakunnallisia syventävistä kursseista voi olla hylättyjä arvosanoja enintaan seuraavasti:

Hylätyt kurssit
1–2 kurssia: hylättyjä ei saa olla
3–5 kurssia: hylättyjä saa olla 1 kurssi
6–8 kurssia: hylättyjä saa olla 2 kurssia
9 tai enemmän: hylättyjä saa olla 3 kurssia

Hylättyjen arvosanojen sallittu määrä lasketaan siis suoritettujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kokonaismäärästä, esimerkiksi kertauskursseja ei lasketa. Hylättyjen kurssiarvosanojen liian suuri määrä on este päättötodistuksen saamiselle. Opiskelijan on syytä varmistaa hyvissä ajoin, ettei hylättyjä kursseja ole liikaa.