Päättöarviointi

Lukion päättöarvosana määräytyy oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssiarvosanojen keskiarvon perusteella. Jos opiskelijan osaaminen on opiskelun loppuvaiheessa selvästi kurssiarvosanojen keskiarvoa parempaa, päättöarvosanaa voidaan korottaa. Opiskelija voi korottaa päättöarvosanaa myös erillisessä korotustentissä. Päättöarvioinnista päättävät opiskelijan opettajat yhdessä rehtorin kanssa. Soveltavien kurssien vaikutus aineen oppimäärän arviointiin määritellään ainekohtaisesti.

Numeroarviointi vai suoritusmerkintä?

Kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

Opiskelija on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän seuraavissa tapauksissa:

– liikunnasta
– sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin
– valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä on enimmillään kaksi kurssia

Pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista saa olla hylättyjä arvosanoja seuraavanlaisesti:

1–2 kurssia: hylättyjä kursseja ei saa olla
3–5 kurssia: saa olla 1 hylätty kurssi
6–8 kurssia: saa olla 2 hylättyä kurssia
9 kurssia tai enemmän: saa olla 3 hylättyä kurssia

Hylättyjen arvosanojen sallittu määrä lasketaan siis suoritettujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kokonaismäärästä; esimerkiksi kertauskursseja ei lasketa mukaan. Hylättyjen kurssiarvosanojen liian suuri määrä on este päättötodistuksen saannille. Opiskelijan on syytä varmistaa hyvissä ajoin, ettei hylättyjä kursseja ole liikaa.