Opiskelijana menestyminen

Viherlaakson lukion laajasta kurssitarjonnasta on helppo rakentaa henkilökohtainen opintopolku jokaiselle lukiolaiselle. Opiskelijaa tuetaan löytämään juuri häntä kiinnostavat aineet ja kehittämään taitojaan opiskelijana. Lukio-opintojen yksi kohokohdista voi olla esimerkiksi opintomatka Barcelonaan tai Nizzaan.

Toisaalta menestyksen kannalta tärkeää voi olla opiskelijalle tarjottava perehdytys opiskelutaitoihin ja valmentava kertauskurssi ylioppilaskirjoituksiin. Lukiolainen oppii huolehtimaan menestyksestään opiskelijana.

Lukiolainen oppii huolehtimaan opiskeluun liittyvistä asioista kuten aikatauluista ja oman opiskelutyön organisoinnista.

Viherlaakson lukiossa opiskelija on mukana jokaisen kurssin suunnittelussa hyvän opiskelun ohjeen mukaisesti. Uskomme siihen, että antamalla opiskelijalle vastuuta, hän oppii vähitellen ymmärtämään oppimistaan ja tunnistaa itselleen parhaat opiskelutekniikat.

Samalla haluamme auttaa opiskelijaa löytämään intohimonsa ja uteliaisuutensa. Hyväksyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä sisäinen motivaatio voi vahvistua. Opiskelija kehittää itselleen tärkeitä tulevaisuuden taitoja kuten luovuutta, kriittistä ajattelua ja yhteistyötaitoja. Ne ovat tärkeitä aineksia, kun nuori rakentaa tulevaisuuttaan!