Tutkinnon rakenne

Tutkinnossa kaikille kokelaille ainoa pakollinen koe on äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Kolme muuta pakollista koetta kokelas voi valita seuraavasta ryhmästä: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe.

Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi pakollinen A-tason koe.

Ylioppilastutkinto valmistuu vasta sitten, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset YO-kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän.

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kolmena perättäisenä kirjoituskertana. Suorituskerraksi lasketaan ilmoittautuminen kokeeseen. Yhden tai kaksi tutkintokertaa käyttänyt kokelas, joka on osallistunut neljään pakolliseen kokeeseen ja saanut yhdessä niistä hylätyn, voi siis halutessaan lisätä tutkintoonsa uusia aineita. Vastaavasti myös kokelas, joka on suorittanut neljä pakollista koetta hyväksytysti, mutta jolla on opinnot kesken, voi lisätä tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja jäljellä.

Ylioppilastutkintoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon reaalikokeiden jakautuminen eri koepäiville. Koepäivien järjestys voi vaihdella.

Koepäivä A
Psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia

Koepäivä B
Evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto