Tutkinnon rakenne

Tutkinnossa kaikille kokelaille ainoa pakollinen koe on äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Kolme muuta pakollista koetta kokelas voi valita ryhmästä toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe.

Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi pakollinen A-tason koe.

Tutkinnon voi suorittaa kolmena perättäisenä kirjoituskertana. Suorituskerraksi lasketaan ilmoittautuminen kokeeseen.

Tutkintoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon reaalikokeiden jakautuminen eri koepäiville. Koepäivien järjestys voi vaihdella.

Koepäivä A
Psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia.
Koepäivä B
Evankelisluterilaisen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto.