Taidelinja

Viherlaakson lukiossa toimii taidelinja, johon haetaan vuosittain järjestettävällä valintakokeella. Taidelinja koostuu kuvataiteen, ilmaisutaidon ja musiikin opinnoista. Taidelinjalla opiskelija voi vapaasti valita taiteen kursseja ja osallistua vuosittain järjestettävään projekti-kurssiin, jossa eri taiteen osa-alueet tekevät yhteistyössä näytelmän tai muun taidekokonaisuuden. Taidelinjan projektikurssin työ esitetään mahdollisuuksien mukaan muulle koulun väelle ja vierailijoille esimerkiksi Art Viheri -kulttuuripäivän yhteydessä.

Taidelinjan todistus
Taidelinjan opintoihin kuuluu kymmenen vapaavalintaista taidekurssia sekä päättökokeena tehtävä taiteen lukiodiplomi kuvataiteen, teatterin tai musiikin alueilta. Taidelinjan todistus myönnetään niille opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet  vähintään kymmenen taidelinjan opintoihin kuuluvaa kurssia ja ovat tehneet lukiodiplomin valitsemastaan taideaineesta.

“Taide on työkalu jäsentää maailmaa.”
Taideaineiden opetus edistää opiskelijan maailmankuvan rakentumista, positiivisen minäkuvan muodostumista sekä elämänhallintaa. Taideopetuksen keskeisenä tavoitteena on kasvattaa nuoria, joilla on kyky lukea erilaisia kulttuurisia koodeja ja kyky jäsentää omia kokemuksiaan taiteen avulla. Taideaineiden opiskelu antaa näkökulmia elämään ja voi edistää muidenkin oppiaineiden opiskelua. Taideaineet tekevätkin erilaisia projekteja yli oppiainerajojen.

Taidepainotus kuuluu kaikille!
Viherlaakson lukion taidepainotteisuus on avoin kaikille lukion opiskelijoille. Suurin osa taidekursseista on vapaasti valittavissa wilman kurssitarjottimelta. Myös lukiodiplomin voi tehdä taideopintojensa päätteeksi, vaikka ei olisi taidelinjan opiskelija.

Joillekin kursseille otetaan ensisijaisesti taidelinjan opiskelijoita, mutta kurssin voi valita, mikäli ryhmässä on tilaa. Myös itsenäisesti suoritettavat kurssit ovat kaikkien opiskelijoiden anottavissa.

Arviointiviikon tunnit
Arviointiviikolla pidetään taideaineiden viimeiset kokoontumiskerrat, joiden sisältö vaihtelee ainekohtaisesti. Arviointiviikolla pidetään kuvataiteen kurssien loppuarviointikerrat, joihin liittyy myös kirjallinen osuus (5h). Aineesta riippuen koeviikolla voidaan toteuttaa myös muunlaisia tehtäviä, kuten näyttelykäyntejä, näytelmäharjoituksia, teatterikäyntejä tms. Tarkemmat ohjeet opiskelijoille annetaan kunkin kurssin alussa.

Itsenäisesti opiskeltavat kurssit
Lupaa taideaineiden itsenäiseen opiskeluun haetaan samalla tavoin kuin muissa oppiaineissa kirjallisella lomakkeella. Kuvataidekurssit voi suorittaa vain sen jakson aikana, jolloin kurssi muutenkin pidettäisiin. Kysy tarkemmat ohjeet kuvataideopettajilta.