Taidelinja

Viherlaakson lukiossa on taidelinja, johon haetaan vuosittain järjestettävällä valintakokeella. Taidelinja koostuu kuvataiteen, ilmaisutaidon ja musiikin opinnoista. Taidelinjalla opiskelija voi vapaasti valita taiteen kursseja ja osallistua vuosittain järjestettävään projekti-kurssiin, jossa taiteen eri osa-alueet muodostavat yhdessä näytelmän tai muun taidekokonaisuuden. Taidelinjan projektikurssin työ esitetään mahdollisuuksien mukaan muulle koulun väelle ja vierailijoille esimerkiksi Art Viheri -kulttuuripäivän yhteydessä.

Taidelinjan todistus

Taidelinjan opintoihin kuuluu kymmenen vapaavalintaista taidekurssia sekä päättökokeena tehtävä taiteen lukiodiplomi kuvataiteen, teatterin tai musiikin osa-alueelta. Taidelinjan todistus myönnetään niille opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet vähintään kymmenen taidelinjan opintoihin kuuluvaa kurssia ja jotka ovat tehneet lukiodiplomin valitsemastaan taideaineesta.

”Taide on työkalu jäsentää maailmaa.”

Taideaineiden opetus edistää opiskelijan maailmankuvan rakentumista, positiivisen minäkuvan muodostumista sekä elämänhallintaa. Taideopetuksen keskeisenä tavoitteena on kasvattaa nuoria, joilla on kyky lukea erilaisia kulttuurisia koodeja ja kyky jäsentää omia kokemuksiaan taiteen avulla. Taideaineiden opiskelu antaa näkökulmia elämään ja voi edistää muidenkin oppiaineiden opiskelua. Taideaineissa tehdäänkin erilaisia projekteja yli oppiainerajojen.

Taidepainotus kuuluu kaikille!

Viherlaakson lukion taidepainotteisuus on avoin kaikille lukion opiskelijoille. Suurin osa taidekursseista on vapaasti valittavissa Wilman kurssitarjottimelta. Myös lukiodiplomin voi tehdä taideopintojensa päätteeksi, vaikkei olisi taidelinjan opiskelija.

Joillekin kursseille otetaan ensisijaisesti taidelinjan opiskelijoita, mutta kurssin voi muutenkin valita itselleen, mikäli ryhmässä on tilaa. Myös itsenäisesti suoritettavat kurssit ovat kaikkien opiskelijoiden anottavissa.

Arviointiviikon tunnit

Arviointiviikolla pidetään taideaineiden viimeiset kokoontumiskerrat, joiden sisältö vaihtelee ainekohtaisesti. Arviointiviikolla pidetään kuvataiteen kurssien loppuarviointikerrat, joihin liittyy myös kirjallinen osuus (5 h). Aineesta riippuen koeviikolla voidaan toteuttaa muunkinlaisia tehtäviä, kuten näyttelykäyntejä, näytelmäharjoituksia, teatterikäyntejä tms. Tarkemmat ohjeet opiskelijoille annetaan kunkin kurssin alussa.

Itsenäisesti opiskeltavat kurssit

Lupaa taideaineiden itsenäiseen opiskeluun haetaan samalla tavoin kuin muissa oppiaineissa kirjallisella lomakkeella. Kuvataidekurssit voi suorittaa vain sen jakson aikana, jolloin kurssi muutenkin pidettäisiin. Kysy tarkemmat ohjeet kuvataideopettajilta.