Suoritusjärjestys

Merkkien selitykset

a = kurssi suoritettava ensimmäisenä
b, c… = kurssi suoritetaan toisena, kolmantena jne. (aakkosjärjestys määrää kurssijärjestyksen)

Suoritusjärjestys on vapaa, jos merkintä on v.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit:

ÄI1  Tekstit ja vuorovaikutus a

ÄI2  Kieli, kulttuuri ja identiteetti b

ÄI3  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa c

ÄI4  Tekstit ja vaikuttaminen d

ÄI5  Teksti ja konteksti e

ÄI6  Nykykulttuuri ja kertomukset f

Valtakunnalliset syventävät kurssit: 

ÄI7  Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen v

ÄI8  Kirjoittamistaitojen syventäminen e, g

ÄI9  Lukutaitojen syventäminen e

 

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit:

S21  Tekstit ja vuorovaikutus a

S22  Kieli, kulttuuri ja identiteetti b

S23  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa c

S24  Tekstit ja vaikuttaminen d

S25  Teksti ja konteksti e

S26  Nykykulttuuri ja kertomukset f

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

S27  Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 

S28  Kirjoittamistaitojen syventäminen 

S29  Lukutaitojen syventäminen 

 

Toinen kotimainen kieli 

Ruotsi, A-oppimäärä 

Pakolliset kurssit:

RUA1  Ruotsinkielinen maailmani a

RUA2  Ihminen verkostoissa b

RUA3  Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä c

RUA4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma d

RUA5 Tiede ja tulevaisuus e

RUA6  Opiskelu, työ ja toimeentulo f

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

RUA7  Kestävä elämäntapa g

RUA8  Viesti ja vaikuta puhuen g

Soveltavat kurssit:

RUA10  Ruotsin abikurssi h

 

Ruotsi, B1-oppimäärä 

Pakolliset kurssit:

RUB11  Minun ruotsini a

RUB12  Hyvinvointi ja ihmissuhteet b

RUB13 Kulttuuri ja mediat c

RUB14  Monenlaiset elinympäristömme d

RUB15  Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi e

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

RUB16  Viesti ja vaikuta puhuen f

RUB17  Kestävä elämätapa f

Soveltavat kurssit:

RUB18  Ruotsin abikurssi g

 

Vieraat kielet 

Vieraat kielet, B2-oppimäärä (saksa ja ranska)

Valtakunnalliset syventävät kurssit: 

 1. Elämän tärkeitä asioita a
 2. Monenlaista elämää b
 3. Hyvinvointi ja huolenpito c
 4. Kulttuuri ja mediat d
 5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus e
 6. Yhteinen maapallomme f
 7. Kansainvälinen toiminta g
 8. Viesti puhuen ja kirjoittaen h

Vieraat kielet, B3-oppimäärä (saksa, ranska ja espanja) 

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

 1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen a
 2. Matkalla maailmassa b
 3. Elämän tärkeitä asioita c
 4. Monenlaista elämää d
 5. Hyvinvointi ja huolenpito e
 6. Kulttuuri ja mediat f
 7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus g
 8. Yhteinen maapallomme h
 9. Kansainvälinen toiminta i (espanjassa ei ole, ranskassa ja saksassa on)
 10. Viesti puhuen ja kirjoittaen j (espanjassa ei ole, ranskassa ja saksassa on)

Soveltavat kurssit: 

 1. Kertauskurssi j (espanjassa EAB39, ranskassa ja saksassa ei ole) 

 

Italia

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

IAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen a

IAB32 Matkalla maailmassa b

 

Englanti, A-oppimäärä 

Pakolliset kurssit:

ENA1  Englannin kieli ja maailmani a

ENA2  Ihminen verkostoissa b

ENA3  Kulttuuri-ilmiöitä c

ENA4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma d

ENA5  Tiede ja tulevaisuus e

ENA6  Opiskelu, työ ja toimeentulo f

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

ENA7  Kestävä elämäntapa (vähintään kurssit a–d suoritettu)

ENA8  Viesti ja vaikuta puhuen (vähintään kurssit a–d suoritettu)

Soveltavat kurssit:

ENA9  Englannin abikurssi g

 

Matematiikka 

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus 

Pakolliset kurssit:

MAY1  Luvut ja lukujonot a 

 

Matematiikan pitkä oppimäärä 

Pakolliset kurssit:

MAA2  Polynomifunktiot ja -yhtälöt b 

MAA3  Geometria c 

MAA4  Vektorit d

MAA5  Analyyttinen geometria e 

MAA6  Derivaatta f 

MAA7  Trigonometriset funktiot g 

MAA8  Juuri- ja logaritmifunktiot h 

MAA9  Integraalilaskenta i 

MAA10  Todennäköisyys ja tilastot j 

Valtakunnalliset syventävät kurssit: 

MAA11  Lukuteoria ja todistaminen k 

MAA12  Algoritmit matematiikassa l 

MAA13  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi m 

Soveltavat kurssit:

MAA14  Syventävä geometrian kurssi (MAA8:n jälkeen) v 

MAA15  Pitkän matematiikan kertauskurssi m 

MAA16  Ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen kurssi n 

MAA17  Talousmatematiikka (MAA5:n jälkeen) v 

 

Matematiikan lyhyt oppimäärä 

Pakolliset kurssit:

MAB2  Lausekkeet ja yhtälöt b 

MAB3  Geometria c 

MAB4  Matemaattisia malleja d 

MAB5  Tilastot ja todennäköisyys e 

MAB6  Talousmatematiikka f 

Valtakunnalliset syventävät kurssit: 

MAB7  Matemaattinen analyysi (MAB04 ->) 

MAB8  Tilastot ja todennäköisyys II (MAB05->) 

Soveltavat kurssit:

MAB9  Lyhyen matematiikan kertauskurssi g 

MAB10  Lyhyen matematiikan kerho (tätä ei ole) 

 

Biologia 

Pakolliset kurssit:

BI01 Elämä ja evoluutio a 

BI02 Ekologia ja ympäristö b 

Valtakunnalliset syventävät kurssit: 

BI03 Solu ja perinnöllisyys c 

BI04 Ihmisen biologia d 

BI05 Biologian sovellukset e 

BI06 Biologian laborointikurssi f  

BI07 Biologian kertauskurssi g 

 

Maantiede 

Pakolliset kurssit:

GE01  Maailma muutoksessa a 

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

GE02  Sininen planeetta b 

GE03  Yhteinen maailma c 

GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta d 

Soveltavat kurssit:

GE05  Maantieteen kertauskurssi e 

 

Fysiikka 

Pakolliset kurssit:

FY01 Fysiikka luonnontieteenä a 

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

FY02 Lämpö b 

FY03 Sähkö c 

FY04 Voima ja liike d  

FY05 Jaksollinen liike ja aallot e 

FY06 Sähkömagnetismi f 

FY07 Aine ja säteily g 

FY08 Kertauskurssi e 

FY09 CERN-kurssi v 

 

Kemia 

Pakolliset kurssit:

KE01 Kemiaa kaikkialla a 

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

KE02  Ihmisen ja elinympäristön kemiaa b 

KE03  Reaktiot ja energia c 

KE04  Materiaalit ja teknologia d 

KE05  Reaktiot ja tasapaino e 

KE06  Kemian kertauskurssi f 

 

Filosofia 

Pakolliset kurssit:

FI01  Johdatus filosofiseen ajatteluun a

FI02  Etiikka v

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

FI03  Yhteiskuntafilosofia v

FI04  Tieto, tiede ja todellisuus v

FI05  Filosofian kertaus- ja projektikurssi (abivuonna)

 

Psykologia 

Pakolliset kurssit:

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen a 

Valtakunnalliset syventävät kurssit (suositellaan numerojärjestystä, saa valita myös eri järjestyksessä):

PS02 Kehittyvä ihminen a v

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen b v

PS04  Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys c v

PS05  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen d v

PS06 Psykologian kertauskurssi (laajuus 1 kurssia) e

 

Historia 

Pakolliset kurssit:

HI1  Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa a 

HI2  Kansainväliset suhteet b 

HI3  Itsenäisen Suomen historia c 

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

HI4  Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys v 

HI5  Ruotsin itämaasta Suomeksi v 

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat d 

Soveltavat kurssit:

HI7  Historian kertauskurssi e 

 

Yhteiskuntaoppi 

Pakolliset kurssit:

YH01 Suomalainen yhteiskunta a 

YH02 Taloustieto b

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma  b

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

YH04 Kansalaisen lakitieto b

Soveltavat kurssit:

YH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (laajuus ½ kurssia) c

 

Uskonto 

Evankelis-luterilainen uskonto 

Pakolliset kurssit:

UE01  Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä a 

UE02  Maailmanlaajuinen kristinusko v

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä v

UE04  Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa v

UE05  Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa v

UE06  Uskonnot ja media v

UE07 Kertauskurssi (laajuus 1 kurssi) 

 

Elämänkatsomustieto 

Pakolliset kurssit:

ET01  Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu v

ET02  Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä v

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

ET03  Yksilö ja yhteisö 

ET04  Kulttuurit katsomuksen muovaajina 

ET05  Katsomusten maailma 

ET06  Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus 

 

Terveystieto 

Pakolliset kurssit:

TE01  Terveyden perusteet a

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

TE02  Ihminen, ympäristö ja terveys b c

TE03  Terveyttä tutkimassa b c

TE04  Terveystiedon kertauskurssi (laajuus 1 kurssi) 

 

Liikunta 

Pakolliset kurssit:

LI01  Energiaa liikunnasta v

LI02  Aktiivinen elämäntapa v

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

LI03 Terveyttä liikkuen v 

LI04 Yhdessä liikkuen v

LI05 Hyvinvointia liikkuen v

Soveltavat kurssit:

LI06  Vanhat tanssit ja etiketti v

LI07 Liikkuvakoulu-, kilpailu-, valmennus- ja erotuomarikurssi v 

LI08 Uudet lajit / Liiku monipuolisesti -kurssi v

LI09 Talviliikuntakurssi v

LI10 Golfin greencardkurssi v

LI11 Omalajikurssi 1 v

LI12 Omalajikurssi 2 v

 

Musiikki 

Pakolliset kurssit:

MU01  Musiikki ja minä v

MU02  Moniääninen Suomi v

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

MU03  Ovet auki musiikille v

MU04  Musiikki viestii ja vaikuttaa v

MU05  Bändikurssi v

 

Kuvataide 

Pakolliset kurssit:

KU01 Kuvat ja kulttuurit v

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

KU03 Osallisena mediassa v

KU04 Taiteen monet maailmat v

Soveltavat kurssit:

KU05 Taide nyt! v

KU06 Digitaalinen kuva  v

KU07 ELOkuvailmaisu v

KU08 VALOkuvailmaisu  v

KU09 Kuvaviestintä  v

KU10 VALOELO, jatkokurssi v

KU11 PIMA, Piirustus ja maalaus  v

KU12 Taidegrafiikka  v

KU13 Keramiikka ja muotoilu v

KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu  v

KU15 Lavastustaide  v

KU16 Maalaustekniikat v

KU17 Kuvanveisto ja tilataide  v

KU18 Sarjakuva ja animaatio v

KU19 Digitaalinen muotoilu v

 

Ilmaisutaito 

Soveltavat kurssit:

IT01  Ilmaisun perusteet v

IT02  Monologikurssi v

IT03  Soveltavan teatterin kurssi v

IT04   Improvisaatiokurssi v

IT05  Teatteritietous v

IT06  Maskottikurssi v

PRO2  Projektikurssi v

ITO7  Esitystekniikan kurssi v

 

Opinto-ohjaus 

Pakolliset kurssit:

OP1  Minä opiskelijana a 

OP2  Jatko-opinnot ja työelämä b 

Soveltavat kurssit:

OP3  Tutorkurssi s 

 

Teemaopinnot 

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

TO1  Monitieteinen ajattelu v

TO2  Tutkiva työskentely teknologialla v

TO2.1 Syntymä ja kuolema eri kulttuureissa v

TO2.2 Kokeellinen luonnontieteiden kurssi v

TO3  Osaaminen arjessa v

TO3.1 Opintoihin orientoiva kurssi v

 

Lukiodiplomikurssit 

Valtakunnalliset soveltavat kurssit:

KOLD1  Kotitalouden lukiodiplomi  

KULD2  Kuvataiteen lukiodiplomi (suositellaan 2. vuonna)

KÄLD3  Käsityön lukiodiplomi 

LILD4  Liikunnan lukiodiplomi (suositellaan 2. tai 3. vuonna)

MELD5  Median lukiodiplomi 

MULD6  Musiikin lukiodiplomi 

TALD7  Tanssin lukiodiplomi 

TELD8  Teatterin lukiodiplomi (suositellaan 2. vuonna)